Leder:

Risikoen vil alltid være der

Det er heldigvis en sjeldenhet at det skjer dødsulykker med snøskuter. Men rett før påske skjedde det en tragisk ulykke ved Longyearbreen som kostet en kvinne livet. Kunne en slik ulykke vært forhindret, eller må vi leve med risikoen?

Privat: Et privat skuterfølge i Colesdalen. Vanskelig å se at noe skal gå galt på en slik dag.
Publisert

Til nå i år har Sysselmesteren måtte rykke ut 11 ganger med helikopter for å berge folk etter snøskuterulykker. I begynnelsen av april var det nesten daglige utrykninger. Dette kan høres mye ut, men antall SAR-oppdrag har blitt kraftig redusert de siste årene. De to siste årene har det vært svært få, men det skyldes lav aktivitet på grunn av pandemien. I 2015 måtte Sysselmesteren rykke ut 97 ganger i redningsaksjoner. I 2019 hadde dette sunket til 72 oppdrag. Nå er ikke alt dette i forbindelse med skuterulykker, men samlet SAR-oppdrag i løpet av ett år. Det er i tillegg flere skuteruhell med personskade som ikke registreres hos Sysselmesteren. Antall meldte skader på sykehuset er høyere enn registrerte redningsoppdrag i forbindelse med skuterulykker.

Tidligere sysselmesteroverbetjent, Vidar Arnesen, mente at det er en større bevissthet rundt sikkerhet og ferdsel. En av de store turoperatørene gjorde en grundig undersøkelse om skuteruhell etter mange hendelser. De fant ut når, hvor og hvorfor det skjedde og gjorde tiltak som følge av dette. Dette førte til en nedgang i antall uhell. Analyse av hvordan uhellene skjer gjør at det vil være lettere å unngå liknende hendelser.

Å kjøre skuter er viktig for alle som bor på Svalbard og ikke minst for folk som besøker øya. Muligheten til å komme seg rundt er mye større om vinteren enn om sommeren. Skuterturer er viktig for reiselivsnæringen og det arrangeres mange turer ut fra Longyearbyen. Reiselivet bruker mye ressurser på sikkerhetstrening og utdanning av guidene. Men hvor mye brukes på opplæring i skuterkjøring for de besøkende? Selv svært uerfarne kan delta på hvilken som helst tur. Men jeg har ingen tro på at man skal kreve et visst antall timer på skuter for å kunne delta på en arrangert tur. Det ville være umulig å gjennomføre. Snøskuterkjøring er omgitt av strenge restriksjoner på fastlandet. Bare Finnmark kan sammenliknes med den skuterfriheten vi har på Svalbard. Derfor er det umulig for de fleste å skaffe seg erfaring.

Da er det viktigere å informere alle som vil delta på guidete turer om hvilke utfordringer som ligger foran deg før du setter deg på skuteren og kjører ut i den fantastiske villmarken.

Så har du de private skuterfølgene, der fastboende tar med seg sine gjester på turer. De fleste som bor her har erfaring og kjennskap til sikkerhet og risikovurdering. Men mange har ikke den systematiske tilnærmingen på sikkerhetsspørsmål som for eksempel reiselivsnæringen har. Det er ingens statistikk som viser at private turer er mer ulykkesutsatt enn andre, men flere ulykker i år har vært i privat regi.

Forholdene på Svalbard er spesielle fordi de fleste av oss bruker snøskuter når vi skal på tur. Da er det lett å bifalle hva Martin Indreiten ved Artic Safety senter hos Unis sa i et intervju før påske:

«På skuter flytter man seg fort, og terrenget kan gå fra enkelt til komplekst på veldig kort tid. Man må alltid tenke på gruppa og hva ferdighetene er».

Powered by Labrador CMS