Ukens leder:

Staten gir penger til staten

Svalbards miljøvernfond har både tidligere og i denne tildelingsrunden fått kritikk for sine prioriteringer av statlige og offentlige institusjoner.

De offentlige går av med størsteparten av pengepotten når Svalbards miljøvernfond fordeler millionene sine.
Publisert

Det er ikke vanskelig å forstå denne kritikken når staten selv gir penger til staten.

At det er gode søknader og viktige prosjekter som står igjen som de heldige vinnerne tviler vi ikke på, men nåløyet er altfor trangt for private, små selskaper og mindre prosjekter. Uprofesjonelle søkere som ikke har mulighet til å legge ned altfor mye tid og ressurser i søknadsprosessen blir taperne, mens forskere som vet hvordan de skal skaffe midler og er gode på å formulere søknader blir vinnerne sammen med de store offentlige aktørene.

I år tildeler fondet tilsammen 18,5 millioner kroner, av disse ble 9,5 millioner tildelt forrige uke. Miljøgebyret ble først innført 1. april i 2007. Alle tilreisende må betale penger til dette fondet. I første tildelingsdelingsrunde i 2007 ble det gitt 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter. Siden da har pengestrømmen inn i fondet vokst seg større og større år for år, i takt med turistaktiviteten på øya. I 2017 ble det delt ut 21,8 millioner kroner og 24,4 millioner i 2018.

I årsrapporten for Svalbards miljøvernfond 2018 står det at de etter elleve års drift og 22 tildelingsrunder har tildelt 153 millioner kroner til cirka 640 prosjekter ved utgangen av 2018. I tillegg kommer årets tildeling.

«En forventet økning i antall reisende medfører gode forutsetninger for økt støtte til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard i årene som kommer. Økningen i antall tilreisende medfører samtidig en øket miljøbelastning, som fondets midler er ment å motvirke», skriver styreleder Morten Ruud i rapporten.

I 2018 ble det på oppfordring fra Klima- og miljødepartementet laget en større rapport av Multiconsult. Målet var en gjennomgang av måloppnåelsen til Svalbards miljøvernfond. I evalueringen står det blant annet at fondet i begrenset grad har bidratt til å oppfylle de to overordnede formål i svalbardmiljøloven og fondets egne vedtekter.Så langt ser det ikke ut til at dette har ført til noen endring av gjeldende praksis. Dette kan lett føre til at de som ikke har en stor statlig institusjon i ryggen mister motet og ikke tar bryet med å søke penger fra fondet i fremtiden. Og det er synd, for det er snakk om mye penger.

Selv om styret sier at de skal jobbe videre med anbefalingene de har fått etter evalueringen er det viktig å huske på at den belastningen den økte turismen har på infrastrukturen i selve Longyearbyen er krevende og at et slikt miljøgebyr også bør brukes direkte på avdempende tiltak og tilrettelegging i nærmiljøet.

Styret har absolutt en styringsrett som de må bruke. At over 70 prosent av årets siste tildeling går til statlige og offentlige institusjoner som tross alt har mange andre måter å få skaffe finansiering på er skuffende.

Powered by Labrador CMS