Turistskatt og natur og miljø

Miljøavgiften som ble innført for ti år siden gir en unik mulighet til å investere i ulike prosjekter og miljøtiltak.

Publisert

Mens debatten raser på fastlandet, om å innføre en egen turistskatt for sterkt belastede småkommuner som tar i mot en stor turiststrøm, fylles gatene i Longyearbyen med cruisepassasjerer.

Allerede for ti år siden innførte Svalbard en egen avgift for besøkende som skal bidra til å ivareta miljøet. Avgiften på 150 kroner per person legges på alle flybilletter, cruisebåtbilletter eller andre befordringsmidler inn til øya. I løpet av ett år blir dette en betydelig sum som deles ut etter søknad to ganger i året.

Svalbards Miljøvernfond feiret 10 år i vår og har totalt 21 millioner kroner som skal gå til ulike prosjekter i 2017. En stor sum penger. I vedtektene står det blant annet at pengene skal brukes til « tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen, og sikre Svalbards særpregede villmarksnatur som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping.»

Turistskatten som foreslås på fastlandet skal være med å hjelpe de små kommunene til å takle økte utgifter til infrastruktur slik som søppelhåndtering og annet ekstra arbeid og utfordringer som en svært stor turiststrøm kan være med på å skape.

Miljøavgiften som ble innført for ti år siden gir en unik mulighet til å investere i ulike prosjekter og miljøtiltak. Den kraftige veksten i antall turister som besøker Longyearbyen øker også behovet for byutvikling og tilrettelegging i bykjernen og området rundt der belastningen er størst, også for lokalbefolkningen. Dette bør gjenspeiles i bevilgningene.

De siste årene er det bevilget mange penger til rapporter, utredninger og forprosjekt om dyreliv og påvirkningen klimaet har for miljøet.

Det er på tide med flere konkrete tiltak og tilrettelegging som gangvei, skilting, kystvei, sittegrupper i sentrum for å legge bedre til rette for alle de som skal inn i sentrumskjernen i løpet av noen få timer.

Så blir det spennende å følge debatten om hvor mange turisterSvalbard og Longyearbyen kan tåle uten å miste sitt særpreg, og sette varige spor i den helt spesielle naturen og det sårbare miljø. Lokale politikere har en viktig oppgave foran seg med å balansere den viktige verdiskapingen opp mot belastningen for natur og innbyggere.

Powered by Labrador CMS