Ukens leder:

Vern og folks tilgjengelighet

Et enormt stort vernearbeid for hele sentrale Spitsbergen er i startgropen.

Flere reiselivsbedrifter frykter at et mulig vern av Adventdalen kan begrense aktiviteter og ferdsel i fremtiden.
Publisert

Det er Klima- og miljødepartementet som har bedt Sysselmannen lage en helhetlig forvaltningsplan for hele området og sette i verk planprosessene som omfatter nasjonalparkene Sassen-Bünsow Land, Nordre Isfjorden, Nordenskiöld Land og Indre Wijdefjorden.

Departementet ønsker utvidet vern for å skjerme spesielt sårbare dyrearter for fremtidig økt turisme og mer ferdsel i noen av områdene. Ifølge oppdragsbrevet fra departementet mener de det bør tas høyde for at det kan forventes en økning i antall ankomne gjester til øyriket fra 120.000 i 2016 til 250.000 i 2022.

Sysselmannen holdt et orienteringsmøte om verneplanene i begynnelsen av juli, mens de aller fleste fastboende var på ferie. Dette er et så omfattende og altomgripende tiltak at det er viktig med god informasjon til alle involverte parter.

Å legge et så viktig møte midt i ferien kan lett bidra til å komme skeivt ut fra hoppkanten.

Sysselmannen bør sørge for god og informativ orientering og en åpen og god prosess. Flere åpne møter for innbyggerne underveis er en helt naturlig del av en slik prosess.

En utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark og vurdering av styrket vern av Nedre Adventdalen er også en del av oppdraget. Det er i første rekke begrensninger i ferdsel i Adventdalen som har engasjert folk. Hele 27 innspill har kommet inn til Sysselmannen innen høringsfristen 15. oktober. Hytteeiere og reiselivsbedrifter er engstelig for at et mulig vern kan legge restriksjoner på deler av områdene og hindre fremtidig bruk.

Klimaendringene er spesielt utfordrende for fauna og dyreliv, og det er all grunn til å legge til rette på en mest mulig fornuftig bruk for å sikre fremtiden.

I det videre arbeidet er det viktig at alle involverte instanser jobber tett og lytter til hverandre og de som sitter med svært høy lokal kompetanse og kjennskap til både områder, dyreliv og aktiviteter. Å verne for å verne, og begrense all ferdsel i enkelte områder vil ikke bare sette begrensninger for tilreisende, det vil også legge store restriksjoner på de som har valgt å flytte til Svalbard. For noen er nettopp den fantastiske villmarken og det å få oppleve naturen en av de største motivasjonene for å bo nettopp her.

Powered by Labrador CMS