Avvikler i Svea

Staten har ansvar for å sikre svalbardsamfunnet og norsk suverenitet, sikre norske rettigheter og ikke etterlate disse viktige spørsmålene i et vakuum, uavhengig av hvilke oppgaver Store Norske skal ha i fremtiden.

Publisert

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram forrige torsdag kom det ingen penger til oppstart av gruvedriften i Svea Nord og Lunckefjell. Den skal avvikles og området skal ryddes.Mange i byen er overrasket og skuffet over avgjørelsen. Mye penger er lagt ned i anlegget. I 2016 ble det vedtatt driftshvile i inntil tre år.

De lokale politikerne har fått anledning til å si hva de mener i en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet tidligere i år. Så og si et samlet lokalstyre ga signal om at de ikke ønsket oppstart av gruvedriften med mindre det var økonomisk lønnsomt. Miljøpartiet de grønne (MDG) var det eneste partiet som sa blankt nei til oppstart av miljøhensyn. Næringsminister Monica Mæland sier at de har gått grundig inn i saken og kommet til at de økonomiske marginene for oppstart var for dårlige og at de derfor landet på en avvikling av driften.

Dette er en stor og viktig sak for svalbardsamfunnet, og mange ønsker å kjempe videre for kulldriften som startet opp i Svea i 2001. Store Norske har en lang og stolt tradisjon. Dette handler også mye om identitet og tilknytning til svalbardsamfunnet. Store Norske og 100 års gruvedrift har vært selve ryggraden i samfunnet. Selskapet har betydd mye for Norge og norsk tilstedeværelse. Vi skal ha respekt for at det er ulike meninger. Nå er det tatt en beslutning om at kulldriften delvis skal avvikles. Hvis vi ser fram i tid, er det ikke kullgruvedriften som skal berge svalbardsamfunnet de neste 100 årene. Det er likevel statens ansvar å ta vare på svalbardsamfunnet og legge til rette for norske helårlige arbeidsplasser for å sikre norsk tilstedeværelse på øygruppen. Arbeidsplasser som er attraktive for nordmenn og som sikrer et levedyktig familiesamfunn. Forskning og reiseliv skal være de to nye hovednæringene i tillegg til gruvedrift, men det er en kjensgjerning at det resulterer i mange flere utenlandske arbeidstagere enn gruvedriften tradisjonelt har gjort.

HvordanStore Norske skal drives fremover er usikkert. Vi sitter akkurat nå med flere spørsmål enn svar på hvilke oppgaver selskapet faktisk skal sitte igjen med, og hvordan Svea blir etter oppryddingen. Det er uansett viktig å ta vare på og sikre den rollen Store Norske har hatt i statens verktøykasse. Staten har ansvar for å sikre svalbardsamfunnet og norsk suverenitet, sikre norske rettigheter og ikke etterlate disse viktige spørsmålene i et vakuum, uavhengig av hvilke oppgaver selskapet skal ha i fremtiden.

Powered by Labrador CMS