Leder:

Boligfarse

Planlegging og bygging av nye boliger i Gruvedalen har blitt en uvanlig lang og kronglete prosess.

Publisert

Forslag til planprogram ble lagt frem allerede i 2011. Siden den gang er det brukt utrolig mye penger på å lage delplan, revidert delplan og mye tid til møtevirksomhet. I fjor vår startet grunnforvalter Store Norske planlegging av nye boliger og engasjerte arkitektfirmaet LPO Arkitekter til å tegne et forslag med tolv blokker langs Vei 232. I mai bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Justisdepartementet at Statsbygg skulle stå for utbyggingen som statens byggherre på Svalbard. Så ble et nytt arkitektfirma, RAM Arkitektur, engasjert til å tegne 60 nye boliger. 40 er tiltenkt Statsbygg sin boligpool. Samtidig vedtar lokalstyret å kjøpe 20 nye boliger for 55 millioner.

Enda en delplanprosess og flere millioner senere er prosjektet langt fra landet. En vei må på plass, en opphetet debatt om parkeringsplasser, ekstra utgifter til infrastruktur og at prosjektet blir mye dyrere enn først antatt, har gjort hele utbyggingsprosjektet i Gruvedalen til en farse.

Longyearbyen er i akutt boligkrise, og det er hele tiden blitt lagt vekt på at det er hast med å få på plass nye boliger. Mange bor i rød sone med skredfare og trenger nye, trygge boliger.

Byggherren Statsbygg sin informasjonssjef innrømmer at dette er komplekst, men at boligbyggingen skal settes i gang. Sitat: «Vi skal få det til. Det er helt nødvendig.»

Den 15. mai legges revidert budsjett fram. Statsbygg setter sin lit til at det vil komme mer penger der til prosjektet. Med en så kraftig økning i prisene på boligene står Longyearbyen lokalstyre i en skvis der de får langt færre boliger enn de først trodde. I tillegg risikerer de at Statsbygg utsetter hele byggeprosjektet hvis de ikke forplikter seg til å kjøpe eller leie.

De tre departementene som ga byggejobben til Statsbygg har et ansvar for å bidra til å løse boligkrisen. Et svindyrt prosjekt som de lokale politikerne vurderer å trekke seg delvis eller helt ut av, forverrer bare situasjonen.

Det er mye sannhet i ordtaket «hastverk er lastverk» selv om denne prosessen først startet opp i 2011. Boligkrisen som er utløst av skredfaren må løses, og det har også flere ministere lovt å bidra til.

Da tidligere justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen og olje- og energiminister Terje Søviknes, besøkte Longyearbyen en uke etter snøskredet i Lia 21. februar i fjor sa Amundsen at storsamfunnet skal stille opp og at regjeringen skal være med å gjenreise tryggheten i Longyearbyen. Regjeringen må holde ord og vise at de ønsker å bidra til å løse boligsituasjonen.

Powered by Labrador CMS