Det lokale blir fort nasjonalt

Kontakten med sentrale politikere og kunnskapsformidling om lokale forhold og utfordringer har stor betydning.

Publisert

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) har vært på besøk denne uken. Hun er den sjette svalbardministeren siden 2015 da lokalstyreleder Arild Olsen (AP) tok over.

Det er første gang hun er på Svalbard og kommer for å lære og se. Hun kjenner noen av problemstillingene Longyearbyen står overfor fra sin tid som statssekretær i Olje og energidepartementet. Programmet var tettpakket de tre dagene hun var her, og hun viste stor interesse for det hun deltok i.

Det er ikke heldig at ministrene som har hatt ansvar for øygruppen skiftes så hyppig som vi har sett de siste årene. Svalbard er i så rask endring at det er sterkt behov for stabilitet og solid kunnskap om øyriket. Det sørger selvsagt embetsverket for, men vi må kunne kreve at ministeren sitter mer enn et halvår i gjennomsnitt.

De lokale politikerne har en mye viktigere rolle her enn i et vanlig kommunestyre på fastlandet. Kontakten med sentrale politikere og kunnskapsformidling om lokale forhold og utfordringer har stor betydning. Svalbard er strategisk viktig og det meste som skjer her kan fort bli storpolitikk. Når stormakter som Kina og Russland posisjonerer seg i Arktis, blir Norges svalbardpolitikk også avgjørende for fremtiden.

Denne uken presenterer vi de første listene med lokale politikere som skal bli de viktige lokale stemmene som skal gi innspill til Stortinget og regjeringen. Så lenge dette skal være et familiesamfunn er det viktig at ulike deler av befolkningen er representert, fra de unge og engasjerte til de voksne og erfarne med mye svalbardkunnskap. Vi trenger alle.

Den kommende lokalstyrelederen får et stort ansvar for å representere Svalbard og samfunnet her på alle arenaer. Det blir utvilsomt en krevende jobb å lede det videre arbeidet byen og samfunnet står overfor. En liten by trenger en dyktig, samlende leder som kan kjempe for innbyggernes og Svalbards fremtid.

Svalbardminister Tybring-Gjedde svarte for ikke veldig lenge siden i Stortingets spørretime at regjeringen vurderer fortløpende dimensjoneringen av beredskapen og forebyggende tiltak i lys av aktiviteten på øygruppen og endringer i risikobildet.

I slutten av mai starter cruisesesongen. AIDAluna kommer med 2.271 passasjerer den 29. mai, MSC Preziosa har med 4.885 passasjerer den 23. juni og i august kommer det største cruiseskipet til Longyearbyen med 5.729 passasjerer om bord.

Vi vet at det ikke er mulig å øke beredskapen til å takle en mulig ulykke på noen av disse store skipene. Det eneste fornuftige er å sette et tak på hvor store skip byen skal ta i mot. Dette er noe av det vi forventer at ministeren vil ta tak i med det aller første.

Powered by Labrador CMS