En tankevekker

Litt oftere enn annenhver dag var det brannutrykning i lille Longyearbyen i 2017. Til sammen 187 utrykninger er ny rekord. Ingen rekord å være stolt av denne gangen.

Publisert

Vi skal være takknemlig for at ingen av de 15 brannene eller branntilløpene fikk utvikle seg, og at vi har et effektivt direktevarslingssystem og et dyktig brannkorps.

Sentrum er tettbygd og store deler er trehusbebyggelse. Branner kan lett spre seg under spesielle forhold.

Hvis en brann utvikler seg til en storbrann er det ikke mulig å innkalle ekstra assistanse fra hverken sivilforsvaret eller brannkorpset i en nabokommune. Det er derfor ekstra viktig at dette ikke skjer.

Brannkorpset med sine 24 menn har øvelse hver uke, og er godt forberedt på ulike typer branner. Brannvesenet har kun tre fast ansatte, resten er deltidsmannskaper med andre primærjobber.

Det at husene står på peler gir god tilgang på oksygen, og til tider er det i tillegg mye vind. Dette kan by på helt spesielle utfordringer. Skrekkscenariet er større hotell-, bolig- og bygningsbranner der det er mye folk.

Det er skremmende å tenke på at så mye som elleve av branntilløpene skyldes tørrkoking. I mange av leilighetene, der dette skjedde, var det berusede personer som hadde sovnet fra mat på komfyren eller stekeovnen nattestid, gjerne på nattestid mellom klokken 24 og 06.

Brannsjefen er spesielt bekymret for det økende antallet Airbnb-leiligheter der det til tider er tilreisende vennegjenger med høy promille. Flere av utrykningene har vært til slike steder.

Da er det også ofte et problem med oversikt over hvor mange som faktisk oppholder seg i leiligheten. De midlertidige leietagerne har som oftest heller ikke satt seg godt inn i branninstruksen der de overnatter. Det hviler uansett et stort ansvar på den enkelte for å unngå alle brannfarlige situasjoner, enten det er fastboende eller tilreisende.

De som leier ut eller låner vekk leiligheten sin har et ekstra ansvar for å sørge for at et fungerende brannvarslingssystem er på plass, branninstruksen er plassert lett tilgjengelig og å sørge for nødvendig informasjon. En storbrann i Longyearbyen er et scenario vi ikke en gang tør å tenke på.

Brannsikkerheten i Sjøområdet har vært tema i en årrekke. Så vidt Svalbardposten kjenner til bor det fremdeles folk ulovlig i fritidsboliger og det foregår ulovlig utleie til turister i naust og hytter.

Longyearbyen Lokalstyre (LL), som planmyndighet, bekreftet i september at de ville rydde opp i dette. Nå er vi på full fart inn i en ny sesong, der det er muligheter til å tjene store, raske penger på å leie ut ulovlig. Det er viktig at dette blir tatt tak i før det skjer en alvorlig hendelse.

Powered by Labrador CMS