Leder:

En trist sak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark ber Longyearbyen lokalstyre (LL) gi Ivano (9), som er autist, et skoletilbud. LL svarer at de ikke har mulighet eller ressurser til det. Kunnskapsdepartementet vil starte en større gjennomgang av retten til opplæring på Svalbard. I mens står Ivano og familien helt uten tilbud.

Publisert

I FNs barnekonvensjon står det at alle barn har rett til å gå på skole og få utdanning, samt at grunnutdanningen skal være gratis.

Ivano Catufa er ni år og bor i Longyearbyen. Han er autist og trenger spesialundervisning. Ivano flyttet hit i august og siden det har han ikke hatt noe skoletilbud. Mor og stefar kjemper en kamp for at han, som sin storesøster, også skal få en skoleplass. Det har ikke vært lett. Familien, som er fra Kroatia, har gjort det de kan for at Ivano skal få et tilbud, men så langt har det ikke ført frem. Nå ligger saken hos Kunnskapsdepartementet.

Svalbard er spesiell på mange måter og Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. Familiesamfunnet har helt spesielle rammebetingelser. Skattenivået er lavt, utlendingsloven gjelder ikke og det er heller ikke visumplikt eller krav til oppholdstillatelse. Det gir flere utfordringer.

Det offentlige tjenestetilbudet er begrenset, både når det gjelder skole og helse. «De som har behov for tjenester utover det som er tilgjengelig må henvende seg til sin hjemkommune eller sitt hjemland», skriver departementet i sitt svar til LL.

Longyearbyen skole har hatt og har tilbud til elever som har ekstra behov for spesialundervisning. I den videregående utdanningen faller dette tilbudet bort. Svalbardposten har tidligere skrevet om Trym Aunevik som har hatt tilrettelagt undervisning i hele grunnskolen, men som nå står uten skoletilbud.

LL har bestemt at Ivano ikke får skoleplass. Han har et for stort hjelpebehov og det har ikke skolen kapasitet til.

Departementet avslutter brevet med at de ser behov for en større gjennomgang av opplæringslovens rekkevidde på Svalbard og at de vil starte et arbeid med en større revisjon av forskriften om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard.

Mens korrespondansen går mellom LL, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, barneombudet, og departementene venter niåringen Ivano på å få lov til å være med andre jevnaldrende og få en skolehverdag. Han har blitt en kasteball i det offentlige systemet. Det er en trist situasjon for alle parter.

LL må finne fram til en løsning, midlertidig eller permanent som gir gutten og familien et tilbud utenfor hjemmet.

Hva som er barnets beste og familiens beste vet bare familien selv. Så langt har det ikke vært aktuelt for dem å flytte tilbake til Kroatia. De ønsker å leve livet sitt her, sammen.

Powered by Labrador CMS