Enorme summer til ingen nytte?

Nyheten om at det muligens må rives ytterligere 41 boliger i Vei 228 kom helt uventet på de som bor der.

Publisert

Flere av disse boligene er privateide. Svalbardposten har tidligere fulgt Jon Bautz og familien sin lange vei for å få erstatning for sin privateide bolig i Vei 226. I flere år har han betalt «dobbel husleie» fordi han ikke kunne bo i huset sitt vinterstid, og måtte sikre seg at han hadde en plass å flytte til når de ble evakuert fra sitt eget hus i vinterhalvåret. Etter flere år med advokathjelp endte han til slutt, i mars i år, opp med å få innvilget erstatning fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nesten to millioner kroner under takst.

I denne avisen skriver vi om den store usikkerheten rundt hele sikringsprosjektet i Lia siden grunnforholdene i fjellet er langt dårligere enn først antatt (side 4 og 5).

Hvor mye sikringen av Lia vil koste er det vel ingen som har den totale oversikten over enda. Konsulenter og eksperter lokalt i Longyearbyen lokalstyre (LL), Nærings- og fiskeridepartementet, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Rambøll og en rekke andre instanser har jobbet med problematikken i flere år.

Hvor mye penger skal det brukes på rapporter og utredninger? Et sted må man sette stopp og ta en beslutning for hva som er det mest fornuftige. Enorme kostnadskrevende tiltak som kanskje heller ikke blir gode nok er bortkastede penger. Klimarapportene viser med tydelighet at det blir våtere, villere og varmere vær. Istedenfor å bruke et hundretalls millioner på sikring som kanskje heller ikke blir god nok, må man være realistisk og heller «flytte» boligene til trygge områder. Få fortgang i å tilrettelegge Sjøområdet for boligutbygging og klargjøre Hotellneset for industri, slik det har vært planer for i flere år.

Først skal 139 boenheter rives i det skredutsatte området. Dette arbeidet starter opp med det aller første. Hvis det må rives ytterligere 41 boliger i Vei 228 blir det 180 boenheter som skal saneres i en liten by med prekær boligmangel. Statsbygg har snart klar til sammen 60 nye leiligheter i Gruvedalen, men det er fremdeles et stort behov for boliger. De private aktørene har gode tider og kan ta seg svært godt betalt for både leie og salg av leiligheter. Men boligmangelen går hardt utover vanlige arbeidstagere som ikke har arbeidsgivere som disponerer boliger, og arbeidsgivere som skal ansette nye medarbeidere.

Saken til Jon Bautz kan ha vært med på å danne presedens for erstatningssakene. Istedenfor å legge seg langt under takst burde departementet ha gitt familien kompensasjon for den lange ventetiden og den usikkerheten de har levd i i nesten fire år.

Hvis alternativet blir å sanere boligene i Vei 228 må departementet sørge for at de private boligeierne får en anstendig erstatningssum slik at de er i stand til å skaffe seg ny bolig i et overopphetet boligmarked som har høyere priser enn Oslo-området. Mye må på plass og alt henger sammen med alt. Men vi kommer ingen vei med papirflytting på kontorer her eller i Oslo. Fire år etter det første skredet gikk venter vi fremdeles på varige løsninger.

Powered by Labrador CMS