Evakueringer og nye tiltak

Dette blir en krevende vinter der de som bor i skredutsatte områder må være forberedt på flere evakueringer enn i fjor.

Publisert

Denne uken har det vært åpent folkemøte med informasjon om vinterens skredvarslingsrutiner og om skredsikringstiltak i regi av Longyearbyen lokalstyre(LL), Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) og Sysselmannen.

Det som er helt sikkert er at dette blir en krevende vinter der de som bor i skredutsatte områder må være forberedt på flere evakueringer enn i fjor. Etter snøskredet i Lia i februar, som overrasket alle, inkludert de som meldte skredfaren, ble det i etterkant uttalt at terskelen for å evakuere vil bli lavere denne vinteren der det ikke kommer opp permanent sikring.

Hyppigere evakueringer er en stor belastning for de det gjelder. En gnagende uvisshet når snøen legger seg og det blåser opp, og et uoversiktlig tidsperspektiv under evakuering er en helt uholdbar situasjon. Fremdeles er det et mål å få på plass sikring bak spisshusene dette året. Svalbard har for mange vært en spennende plass å bo, og det har vært god rekruttering av godt kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Dette er i ferd med å snu. En bosituasjon med hyppige evakueringer går utover både bolyst og trygghet.

Det er ikke bare snøskred som truer. Enkelte veier har vært stengt i ukesvis på grunn av jordskredfare. Høyere temperaturer og våtere klima fører til flere store utfordringer. Mange bygninger har de siste årene fått setningsskader og må refundamenteres. Kulturminner får råteskader og må sikres. Erosjon tar kystlinje og veier, og hytter må flyttes. Kirke-gården ligger i skredutsatt område og det blir nå foreslått å etablere en ny kirkegård i et sikkert område. Det er viktig å tenke framover.

Neste ukes statsbudsjett må inneholde mer penger til permanent sikring og til helt nødvendige tiltak i byen.

Sommerhotell
Reiselivsnæringen er i harnisk etter at Studentsamskipnaden har lansert planer om å bygge studentboliger på Elvesletta som også kan brukes som sommerhotell. Samtidig bygges det flere hotellrom som skal gi reiselivet bedre helårlig kapasitet. Det er forståelig at næringen føler at samskipnaden kommer inn og skummer fløten sommerstid. Saken kommer på politikernes bord tirsdag.

Powered by Labrador CMS