Flytt skuterne til den gamle flyplassen

Det er behov for klare retningslinjer for hvordan reiselivsnæringen og lokalsamfunnet skal fungere sammen.

Publisert

Reiselivsnæringen vokser raskt samtidig som Svalbard skal være verdens best bevarte villmark. Flere og flere etterlyser forutsigbarhet og klare retningslinjer for hvordan balansen mellom fastboende, turister og næringsliv skal være de neste årene.

I sentrum av Longyearbyen blir belastningen for de fastboende større og større. I ukens avis skriver vi om naboer som nylig har fått utleiefirmaenes skuterparkering rett foran husene sine (se sak side 8 og 9). De plages av støy og eksos, og ber om at politikerne griper inn og flytter denne næringsvirksomheten til et annet område, lenger vekk fra folk.

Et godt alternativ er å flytte denne næringsvirksomheten ut av byen på lik linje med de som driver turvirksomhet med hundeslede.

150 skutere fra ulike selskap står klare til tur rett i nabolaget. I tillegg kommer private skutere. Interessekonfliktene mellom privatliv og næring kan unngås ved å flytte den kommersielle skuterparken til en mer egnet plass, det er best for alle.

Flytt alle skuterne som er i næringsvirksomhet til den gamle flyplassen i sesongen! Da er det likt for alle, og byens innbyggere skjermes for denne aktiviteten.

I et leserinnlegg (side 26) spør en av byens gründere hvordan Sysselmannen kan stenge deler av et område som tidligere er vedtatt skal være for ferdsel for turister, Område 10. Det setter virksomheten hans og andres i en lite forutsigbar situasjon. Han spør om dette avtalebruddet skyldes endring i villet politikk fra sentrale myndigheter, eller om det er et sololøp fra Sysselmannen?

Det er tydelig behov for en større gjennomgang av hvordan turismen og reiselivet skal utvikle seg og vokse som næring sammen med lokalbefolkningen og den sårbare naturen.

Uten Svalbards fantastiske villmark blir det heller ingenting å tilby turistene. Flere snakker om kvalitet framfor kvantitet, men hvem skal styre utviklingen? Hvem skal stoppe når det er behov for det?, og hvem skal legge klare føringer for reiselivsnæringen som de kan styre etter de neste 20 årene? Her har både sentrale myndigheter og lokale politikere en viktig jobb å gjøre. Så langt har de ikke vært tydelige nok på hva de vil. Man kan ikke alltid få både i pose og sekk.

En strategi kan godt vedtas på sentralt hold, men når det kommer til den praktiske gjennomføringen oppstår det altfor ofte interessekonflikter lokalt, det er ikke godt for hverken næringsliv eller fastboende.

Brøyting

Svalbardposten ønsker å gi en ekstra honnør til brøytemannskapene som hadde en svært utfordrende jobb denne uken. Mens vi andre satt inne og vinduene tettet seg helt igjen av fokksnø var det flere som var ute for å holde byen åpen. Takk!

Powered by Labrador CMS