For høy risiko

En evakuering av et stort fartøy i våre farvann ville vært en umulig opgave.

Publisert

Alle forstår at det ikke er mulig å skalere opp beredskapen rundt Svalbard til å skulle takle et større forlis eller en skipskatastrofe med mange mennesker involvert. En stående beredskap vil være altfor kostbar og gå utover beredskapsressurser ellers i landet. Det vil også være en økonomisk feilprioritering.

Med Northguider-ulykken i Hinlopenstretet i romjulen og skipskatastrofen i Hustadvika på Mørekysten sist helg friskt i minne melder det seg flere spørsmål når det gjelder cruisetrafikken til Svalbard. I slutten av mai ankommer de første skipene denne sesongen. Årets største er MSC Preziosa med plass til 4.300 passasjerer pluss crew. En evakuering av et så stort fartøy i våre farvann ville vært en umulig oppgave og det aller verste scenario.

Turismen er en viktig brikke i Svalbards framtid og mange vil også kjempe med nebb og klør for å opprettholde dette som en av de viktigste næringsveiene som skal representere framtiden for Longyearbyen. Å legge begrensninger på denne utviklingen handler både om storpolitikk og suverenitet. Men Norge har definitivt både politiske og juridiske verktøy til å gjøre noe med en situasjon vi ikke ønsker å komme opp i.

Så lenge staten ikke ønsker å bruke mer penger enn de faktisk må, er turismen en nyttig melkeku som har enda mer på lager. Cruisetrafikken gir både arbeidsplasser og betydelige inntekter.

Staten må allerede betale dyrt for skredsikring, drift av samfunnet og nedlegging av gruvedriften. Bortfall av mulige inntekter i en ny viktig næring ser derfor ut til å være et «no – go».

Det er absolutt mulig å regulere cruisetrafikken til også å gjelde størrelse og antall passasjerer, på lik linje med tungoljeforbudet som ble innført for noen år siden. Men det ser ikke ut til å være politisk vilje til å gripe inn selv om også sysselmann Kjerstin Askholt er bekymret og ønsker en gjennomgang av regelverket for skipstrafikken rundt Svalbard.

Beredskapen vi har er dimensjonert for mindre fiskebåter og ekspedisjonscruise med få passasjerer. En dyktig og robust redningstjeneste er godt rustet og trent til denne type oppdrag i krevende arktiske forhold.

Svalbardminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) sier til Svalbardposten (s. 6) at de etter de siste hendelser følger med på cruisetrafikken. Men hun lover ingen endring.

Skip som går til Antarktis har søsterskip innen en viss rekkevidde nettopp for å være en ressurs hvis noe går galt. Det kan være et tiltak. Uansett sikkerhet om bord og øvelser i farvannene er det en udiskutabel risiko å la gigantiske cruiseskip med tusenvis av passasjerer trafikkere Longyearbyen. Selv om de er viktige for den økonomiske framtiden til øygruppen.

Powered by Labrador CMS