Leder:

Grunn til å feire

273 millioner kroner i revidert budsjett til Svalbard. Endelig.

Publisert

I revidert budsjett kom endelig pengene vi har ventet på til nye boliger, infrastruktur og arealutvikling. Det gir visshet om at boligene i Gruvedalen kan bygges uten at Lokalstyret må ta på seg en stor gjeldsbyrde for å gjennomføre. Innen året er omme skal de nye, trygge boligene stå klare.

Det var både ventet og helt nødvendig å få dette på plass. En by kan ikke leve med å ha så mange boliger i et skredutsatt område over lengre tid med stadig fare for evakueringer. Det ville bare ha ført til at folk flytter herifra, enda flere enn det som er vanlig.

Pengedrysset over svalbardsamfunnet viser at det er stor vilje for å satse på nye prosjekt.

150 millioner kroner er øremerket Statsbygg til boligprosjektet i Gruvedalen og 70 millioner til infrastruktur. 27 millioner går til Lokalstyrets utbygging av infrastruktur og riving av boliger, i tillegg får de 26 millioner til arealutvikling. Dette blir viktig for fremtidige boligprosjekt, både i statlig og privat regi.

Forskning og utdanning får også sitt. 25 millioner går til Ny-Ålesund og refundamentering av servicebygget der, og Unis får seks millioner til oppgradering av utstyr.

Store Norske får også en del av potten, 26 millioner går til prosjektressurser og kvalitetssikring i forbindelse med avvikling av gruvedriften i Svea og Lunckefjell.

Tilsammen 273 millioner kroner foreslår regjeringen å bruke, det er en bekreftelse på at Longyearbyen og Svalbard skal satses på fremover.

Mai er måneden der vi også kan feire at vi lever i et fritt land der ytringsfrihet og likeverd er viktige verdier.

Longyearbyen med sine 2.200 innbyggere har blitt et rikt mangfold med tilsammen 53 nasjoner. Respekt for hverandres språk og tradisjoner er med på å gi innsikt og kunnskap. Longyearbyen skal være en fredelig og inkluderende plass der de nasjonalistiske kreftene som vi ser andre steder, både i inn- og utland ikke må få innpass.

17. mai er selve bursdagsfesten der vi feirer Norges grunnlov og det den står for av verdier med flagg, is, brus og pølser på barnlig vis.

God 17. mai-feiring!

Powered by Labrador CMS