Helomvending

Store Norske har noe uventet blitt fratatt oppgaven med å bygge ut Gruvedalen. Fredag ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Statsbygg ta på seg hele utbyggingen. Hva betyr egentlig denne helomvendingen?

Publisert

På grunn av stor boligmangel etter siste skred, ba Longyearbyen lokalstyre (LL) først om å få bygge ut tomten i Gruvedalen, og lede prosjektet der. Store Norske, som forvalter grunnen på vegne av Næringsdepartementet, sa nei. De ville selv stå for utbyggingen i samarbeid med Statsbygg og LL for å selge boliger til dem.

Det har vært en aktiv debatt i Svalbardposten sine spalter den siste tiden om Store Norskes framtidige rolle og ansvarsområder. Regjeringen jobber med en eierskapsstrategi for selskapet, som skal legges fram til høsten i forbindelse med budsjettet for 2018. Er dette et første signal på at det vil bli store endringer i oppgavene Store Norske skal ha i Longyearbyen, eller betyr det bare at departementet mener denne utbyggingen rent praktisk løses best av Statsbygg?

I Svalbardmeldingen står det «Komiteen mener det er viktig med en avklaring av selskapets retning og strategi fremover, både når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og eventuelle nye forretningsområder.» Før høsten får vi mest sannsynlig ingen klare svar på hvilken rolle Store Norske skal ha i framtiden.

Boligpolitikken i Longyearbyen har stort sett basert seg på utleie. Statsbygg bygger, eier og leier ut til alle statlige bedrifter, og deres ansatte. Alle statlige og offentlig ansatte har rimelige boliger. Store Norske eier også en stor boligmasse som de delvis leier ut. Det er et stort klasseskille mellom de som får statlige og kommunale utleieboliger og de som må eie og leie som privatpersoner. Prisene på leiemarkedet er skyhøye, helt på høyde med Oslo.

Å bygge en privat bolig er det svært få som har hatt mulighet for å gjøre de siste ti årene. I et samfunn der det er en turnover på 25 prosent og det er et ønske om norsk bosetning, er det rart at det ikke verdsettes og legges bedre til rette for privat boligbygging. De som bygger egne boliger ønsker å etablere seg her i lang tid og bidra til kontinuitet i lokalsamfunnet. Slik boligpolitikken styres, er det svært få bedrifter og private som får ta del i verdistigningen i eiendomsmarkedet. Det er forbeholdt staten.

Powered by Labrador CMS