Leder:

Ikke la profitt gå foran naturen

De siste ukenes hendelser har vist at det økende turistpresset stadig skaper problemer og til dels farlige situasjoner.

Publisert

Isbjørn-angrepet på Phippsøya er en av de mest alvorlige, og det har satt i gang en viktig debatt om guidenes erfaring, lokalkjennskap og sårbarhet i naturen. Hendelsen bør evalueres grundig og settes i sammenheng med økende cruisetrafikk og belastning på miljø og lokalsamfunn. Ikke minst av næringen selv.

I sommer har Svalbardposten skrevet om Frøhvelvet som setter opp overvåkingskamera fordi turister tar seg inn på anleggsområde, og styrerne i barnehagene som må jage ut turister som kommer inn for å gå på do eller som tar seg til rette på annen måte. Reiselivsnæringen har åpenbart mye å ta tak i for å få lokalbefolkning og turistnæringen til å spille på lag og finne gode løsninger på lang sikt. Ellers vil turistmisnøyen bare eskalere.

At de store cruiseskipene, som i hovedsak går på tungolje, spyr ut Co2 når de ligger inne ved kai i stort monn bedrer heller ikke på næringens omdømme, i alle fall ikke her lokalt. Kildesortering om bord på skipene og rydding i etterkant av besøkene er bra det, men de negative konsekvensene er større.

Hvis Svalbard skal beholde sin status som «ett av verdens best forvaltede villmarksområder, og det best bevarte høyarktiske reisemål i verden», slik det står i Svalbardmeldingen, er det åpenbart mange utfordringer når turisttrykket øker i den farten det gjør nå, både inne i selve Longyearbyen og ellers på øygruppen.

Økt flytrafikk med det miljøavtrykket det gir er også en del av det store bildet.

I denne avisen skriver vi om et reiselivsselskap som ønsker å utvikle ubåt-turisme på Svalbard. Både Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt er skeptisk til en slik aktivitet. Tanken på å få være med ned på dypet er spennende, men harmonerer neppe med å ikke forstyrre dyrelivet selv om alt skal foregå under vann.

All utvikling av reiselivet skal skje innenfor det strenge miljølovverket som gjelder. Det er ikke profitten som skal være den viktigste drivkraften, slik det til tider kan se ut som.

«Et naturbasert reiseliv er avhengig av rammer som sikrer at svalbardnaturens unike uberørte preg bevares også i fremtiden», heter det videre i meldingen.

Det er dette unike og uberørte turistene kommer for å oppleve og se. Utviklingen av reiselivet må ikke skje på bekostning av det, da er det ingenting å vise fram til de neste generasjonene.

Det må være lov å spørre seg om det i hele tatt er mulig at Svalbard skal være det best bevarte høyarktiske reisemål i verden samtidig som flere og flere turister blir flydd inn til alle døgnets tider og enorme cruiseskip legger til kai gjennom hele sommeren.

Powered by Labrador CMS