Ukens leder:

Ja til strengere krav til guider

Sertifisering burde blitt krav allerede i 2014 ved behandling av turistforskriften.

Skuterfølge på tur i Sassendalen på vei mot Rabotbreen.
Skuterfølge på tur i Sassendalen på vei mot Rabotbreen.
Publisert

Tirsdag kom nyheten om at regjeringen vil stille strengere krav til reiselivet og vurderer sertifisering av guider som ferdes på og i området rundt Svalbard. Pressemeldingen kom samme dag som Svalbardposten var i ferd med å sende i trykken de første sakene i en oppfølgingsserie om guidebransjen, deres arbeidstidsordninger og tariffavtaler. Avisa har fått penger av Fritt Ord til å fortsette jobben med å følge opp arbeidsforholdene i reiselivsnæringen.

Flere av spørsmålene som ble stilt til departementene før jul kommer det nå litt flere svar på. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kaller samtidig inn til et møte om overturisme der Longyearbyen, som en av ni destinasjoner, er invitert.

Sertifisering av guider ble vurdert av Justisdepartementet allerede i 2014 da turistforskriften for Svalbard skulle revideres. Den gang mente de at det ikke var nødvendig. Siden da har antallet turister og cruiseanløp økt år for år.

Svalbardposten har flere ganger skrevet om utfordringer som følger av den økte belastningen på infrastrukturen i byen. Sykehuset er blant annet ikke rigget til å ta imot syke pasienter fra cruisebåter som har opp mot 4.000-5.000 personer om bord. Ekspedisjonscruise uten krav til sertifiserte guider eller som kjenner Svalbard godt, har per nå tilgang til å seile rundt øya med godkjennelse fra Sysselmannen. Det har ført til flere uheldige hendelser, spesielt når det gjelder dyreliv.

Et strengere regelverk ønskes velkommen og vil gi bedre verktøy for lokale myndigheter til å begrense eller styre turistaktiviteten. Regjeringen har vedtatt at turismen skal være en bærende næring i fremtiden. Nå ser det ut som de møter seg selv i døra. Reiselivsnæringen gir uten tvil store utfordringer både for miljøvernet av den sårbare svalbardnaturen og for lokalsamfunnet.

Det kan bli vanskelig å innføre reglement og kontrollrutiner som er håndterbare for lokale myndigheter. De neste ukene vil Svalbardposten publisere flere saker som viser utfordringene som må løses.

Sysselmannen har fått i oppgave å sende innspill til et høringsnotat om en revidert forskrift om turisme innen 20. juni. Der skal de vurdere strengere krav for tilreisende, strengere krav til sikkerhet i felt, økt krav til forsikring og en rekke andre forhold. De skal også vurdere hvordan begrensning av sjøbasert- og risikobasert reiselivsaktivitet på bakgrunn av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan hjemles i turistforskriften.

Det er positivt at det ligger an til en full gjennomgang av reiselivsnæringen og deres aktiviteter. Sertifisering burde blitt krav allerede i 2014 etter gjennomgangen den gang. Da hadde vi spart naturen for mye slitasje og situasjonen ville vært mer håndterbar og avklart nå.

Powered by Labrador CMS