Komiteen går for avvikling

Næringskomiteen går for avvikling av gruvedriften i Svea og Lunckefjell. Bare Senterpartiet går i mot.

Store Norske forbereder seg på et gedigent oppryddingsprosjekt i Svea og Lunckefjell de neste årene.
Store Norske forbereder seg på et gedigent oppryddingsprosjekt i Svea og Lunckefjell de neste årene.
Publisert
Wenche Ravlo, adminsitrerende direktør i Store Norske mener innstillingen fra næringskomiteen var som forventet.
Wenche Ravlo, adminsitrerende direktør i Store Norske mener innstillingen fra næringskomiteen var som forventet.

Administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo er ikke overrasket over innstillingen.

– Dette var i grunnen som forventet utfra de debattene som har foregått den siste tiden. Vi står fast på at vi har lagt fram et lønnsomt oppstartsalternativ, men med en viss markedsrisiko selvfølgelig. Eier har lagt til grunn andre markedsmessige vurderinger, sier Ravlo.

– Siden statsbudsjettet ble lagt frem den 12. oktober har Store Norske jobbet med avslutningsprosjektet. Det arbeidet fortsetter de med.

Kullsvart
Heller ikke lokalstyreleder Arild Olsen hadde forventet noe annet fra næringskomiteen.

– Jeg er dessverre ikke spesielt overrasket over hovedlinjene i komiteens innstilling. Den så vi for første gang entydig og klart i debatten på Stortinget, der regjeringens forslag ikke fikk stor motstand, selv fra opposisjonen. Med unntak av Senterpartiet var samtlige innstilt på en mer generell debatt om fremtidige næringer og behov. Vi er nå, beklageligvis, inne i en periode der vi kan forvente opprydding i Svea. Selv om dette i seg selv vil medføre noe aktivitet, er den på langt nær hva drift ville gitt.Nå gjenstår det å se om Stortinget gir sin tilslutning, men det ser kullsvart ut for Svea, sier lokalstyreleder Olsen.

Flertallet

I innstillingen som ble lagt fram av Stortingets næringskomité onsdag står det:

«Komiteen viser til at regjeringen konkluderer med at fortsatt drift i Svea/Lunckefjell ikke vil være økonomisk forsvarlig. Komiteen viser videre til behovet for å redusere klimagassutslippene og behovet for å redusere verdens avhengighet av kull og andre fossile brennstoff. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmende fra Senterpartiet, mener det på denne bakgrunn vil være unaturlig å starte opp igjen utvinning av kull fra Svea/Lunckefjell, og støtter dermed regjeringens syn om avvikling og opprydding.»

SP i mot
Senterpartiets medlemmer, inkludert leder av komiteen Geir Pollestad (SP), mener det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til nedleggelsen av Svea og Lunckefjell, og konsekvensen dette vil ha for svalbardsamfunnet. De mener også at regjeringen burde ha startet langt tidligere med arbeidet med å legge til rette for alternativ næringsvirksomhet og avklare Store Norske sin fremtidige rolle på Svalbard.

Etter debatten som har vært den siste tiden føler vi at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok. Vi har også sagt tidligere at en avvikling av kulldriften må komme som en politisk beslutning og ikke kun være basert på markedsmessige forhold. Jeg opplever at det er økonomi alene som ligger bak konklusjonene som nå er trekt, sier Pollestad.

Han sier også at han håper de rundene de nå har hatt og at det som skjer videre vil bidra til å sette fart i arbeidet med ny energibærer og at det blir lagt til rette for nye typer arbeidsplasser for å sikre familiesamfunnet.

Beslutning for lenge siden
Leder i Næringsforeningen, Terje Aunevik, mener det må stilles spørsmål om hva som egentlig ligger bak den økonomiske vurderingen som ligger til grunn for beslutningen.

– Alternativ en er å sluttføre en gruve som ligger klar til å produsere en viktig råvare til industrien. Det krever kapital til oppstart i form av lån. Ja, det er alltid en risiko i slike prosjekter, men med dagens pris er prosjektet lønnsomt, oppryddingen er inkludert, og lånet forventes tilbakebetalt. Alternativ to er å avslutte alt, rive ned alt og rydde området. Det er en ren kostnad på rundt 1,4 milliarder kroner. Det er nesten sånn nå at man kunne drive Lunckefjell med underskudd på en milliard og likevel ville staten spare omtrent en halv milliard i forhold til kun å kjøre oppryddingen, sier Aunevik.

Han mener bestemmelsen sannsynligvis er tatt for lenge siden, og at man pynter på beslutningen ved å argumentere med økonomi.

– Beslutningen viser at politikerne synes at kull er kjempeekkelt å ta i. De klarer ikke å forholde seg til alle nyansene, og da er det enkleste å si nei, sier Aunevik. I tillegg til å være leder i næringsforeningen er Aunevik venstrepolitiker og også daglig leder i selskapet Pole Position, som er 75 prosent eid av Store Norske.

Powered by Labrador CMS