Kommentar:

Kritikkverdig nettkommentar

Redaktør Hilde Røsvik kritiserer Longyearbyen Frps angrep på Svalbardposten og journalist Christopher Engås.

Svalbardposten-redaktør Hilde Røsvik (innfelt) reagerer på dette innlegget fra Longyearbyen Frp. Innlegget er nå slettet fra siden.
Svalbardposten-redaktør Hilde Røsvik (innfelt) reagerer på dette innlegget fra Longyearbyen Frp. Innlegget er nå slettet fra siden.
Publisert

Lørdag kveld la Longyearbyen Fremskrittspartis leder, Arnt Vegar Jensen, ut kritikk av Svalbardpostens dekning av budsjettet for 2019. Han mente lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) ikke ble stilt nødvendige kritiske spørsmål da han fikk kommentere budsjettet, og at Høyre og regjeringspartiene fikk altfor liten plass. Vår journalist Christopher Engås laget en fyldig sak om hvor mye penger Svalbard får. Kritikken fra Frp sin leder ser jeg både på som urimelig og tatt helt ut av både sammenheng og dimensjoner.

På Frps offentlige Facebooksider hevdet han at Engås hadde en politisk agenda og han kommenterte også hvilke sider vår journalist liker på Facebook. Han trakk også fram en diskusjon de to hadde hatt om norsk ruspolitikk for mange år tilbake og anklaget han for å være for legalisering av hasj.

Det er viktig å ha integritet som journalist og det påligger både journalistene og avisa å drive en balansert journalistikk. At ikke alle partiene ble spurt om kommentarer til budsjettet og Frp sin leder, som heller ikke sitter i lokalstyret, står jeg helt inne for.

Jensen må gjerne være uenig i den vurderingen, men derifra å gå til frontalangrep på journalisten ser jeg på som helt urimelig. Engås svarte også på kritikken på Facebook på en fornuftig måte og begrunnet hvilke vurderinger vi hadde gjort i denne saken.

Tilsvar: Slik forklarer Frp-lederen angrepet på Svalbardpostens journalist

At journalister liker ulike sider og følger løpende debatter på Facebook er en del av oppdraget med å være journalist. Det behøver ikke bety at vedkommende sympatiserer med partiet eller grupperingen.

Frp sin lokalleder fjernet posten på Facebook før jeg rakk å kommentere den, men det er uansett ikke slik man opparbeider seg tillit som politiker. Jensen har også beklaget det hele i en epost til vår journalist, men så lenge angrepene har kommet ut i det offentlige rom, bør også beklagelsen komme på samme arena.

Som avis har vi en plikt til å la alle komme til orde, og det skal vi også la det nystartede Longyearbyen Frp få i den kommende valgkampen. Det er likevel fremdeles sånn at partiet ikke er representert i lokalstyret og har ingen representant valgt av folket. Det er derfor verken påkrevet eller nødvendig å innhente kommentar fra et lokallag uten representasjon i det lokale folkevalgte organ.

Facebook skal uansett ikke brukes til personangrep og hets på en slik graverende måte som vi ble vitne til lørdag kveld. Det er ekstra alvorlig at dette blir gjort på Frp sin offisielle Facebookside.

Hilde Røsvik, redaktør

Powered by Labrador CMS