Næringslivet må få mulighet til utvikling

Det hjelper ikke å sprøyte inn 20 millioner kroner i et lokalsamfunn hvis ikke delplaner og tomter tilrettelegges for utvikling.

Publisert

Næringslivet sliter med mer enn å skaffe boliger til nyansatte. Nylig kjøpte LNSS en lagerhall på 300 kvadratmeter til fem millioner kroner, på en festet tomt. Dette viser med tydelighet knapphet på lagringsplass og et stort behov for næringsareal.

I 2016 fikk Longyearbyen 20 millioner kroner fra Innovasjon Norge øremerket Svalbard og et eget Innovasjon Norge-kontor. En egen næringsrådgiver ble ansatt i Longyearbyen lokalstyre. Begge med en varighet på to år.

Tiltakene skulle sette fart i nyskaping og ny næringsvirksomhet utover reiselivsnæringen. Hva sitter vi egentlig igjen med?

Ett av selskapene som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2016 var Svalcom med 800.000 kroner. Daglig leder den gangen sa til Svalbardposten at de hadde planer om å ansette 15 til 20 personer på det planlagte callsenteret. Styreleder var Tor Kristian Berge. Selskapet står fremdeles registrert, men etter det Svalbardposten kjenner til er det lite aktivitet i selskapet nå.

Noen av de andre som fikk penger i 2017 var Piql AS med 900.000 kroner, Gruve 3 fikk 375.000 kr, Visit Svalbard 250.000 kr, Xpolar 1.500.000 kr, Svalbard Adventure Group Drift AS 500.000 kr, Svalbard Bryggeri 273.000 kr, Farmhamna 100.000 kr, Svalbard Vet 250.000 kr og Pole Position Logistics AS fikk 100.000 kroner.

Det som virkelig har skapt mye aktivitet og arbeid til både lokale og fastlandsfirma de seneste årene er skredsikring og alt det innebærer. Nå skal rivingen av 139 hus snart iverksettes og flere nye boliger skal bygges. Flyttingen av byen og oppbygging av nye boliger vil gi næringslivet mange oppdrag de neste årene, det samme gjør avviklingen av gruvevirksomheten i Svea og bygging av ny inngangstunnel og servicesenter på frøhvelvet, i alle fall gjelder dette entreprenørfirmaene og tilhørende tjenester.

Det hjelper ikke å sprøyte inn 20 millioner kroner i et lokalsamfunn hvis ikke delplaner og tomter tilrettelegges for utvikling. Altfor lite har skjedd de siste årene. Fra sentralt hold er det tydelig kommunisert at de ikke ønsker en befolkningsvekst i byen.

Å legge planer og å ha visjoner for hvordan Longyearbyen skal utvikle seg de neste årene er like vanskelig som å spå i en glasskule. Hvordan skattebetalernes penger skal brukes fornuftig er et statlig ansvar. Om de 20 millionene Innovasjon Norge sprøytet inn i næringsutvikling ble brukt på en måte som vi ser nytten av i dag kan diskuteres.

I tillegg brukes det flere milliarder på å bygge ned og avvikle Sveasamfunnet. Det er i alle fall betimelig å stille spørsmål ved pengebruken.

Takk til Barentsburg
Musikere, sangere, dansere og barn fra Barentsburg ga Longyearbyens befolkning en flott forestilling lørdag kveld under den årlige kulturutvekslingen. Slike lokale møter styrker samholdet.

Powered by Labrador CMS