Nesten umulig boligmarked

Det er boligkrise i byen. Kvadratmeterprisen for utleie og kjøp er skyhøy.

Publisert

Samtidig som lyset sakte, men sikkert kommer tilbake etter en lang vinterdvale starter turistsesongen for alvor. Med den kommer også mange sesongarbeidere som trenger bolig. I høysesongen er det stort behov for guider, ekstra personell på hotellene, på restaurantene og i andre tilhørende næringer. Flere sliter med å skaffe boliger til sine ansatte. Store Norske, Longyearbyen boligeiendom og LNS Spitsbergen melder om lange ventelister.

De som er ansatt i private bedrifter har ingen boligordning eller garanti for boliger i motsetning til de som er statlig ansatt der bolig følger med jobben. Midt i denne prekære boligsituasjonen kommer utleie av leiligheter på Airbnb og legger et ekstra stort press på det private markedet. Prisene øker ytterligere når etterspørselen blir stor.

Bygging av 40 til 60 nye statlige og offentlige boliger i Gruvedalen vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen noe, men løser ikke problemet med skyhøye boligpriser på det private markedet både når det gjelder kjøp og leie.

Innovasjon Norge har bidratt med en betydelig pengesum og stimulert til nyskaping og gründervirksomhet. I fjor ble det startet 17 nye foretak, året før 27. Svalbardmeldingen oppfordrer til et mer allsidig næringsliv. Alle disse nye private bedriftene har ansatte som trenger bolig.

Airbnb er en populær delingstjeneste og en måte å tjene store og raske penger på når etterspørselen er stor. Men det må gjøres et skille mellom det å leie ut et rom i en bolig eller sin egen bolig for en kortere periode og det som kan se ut som næringsvirksomhet.

I tilfeller der leiligheter blir kjøpt opp for å brukes til «hotellvirksomhet» må det settes helt andre krav både når det gjelder brannsikkerhet og belastning for de som skal bo i et nabolag med mye folk inn og ut, og tilhørende festligheter. De blir også direkte konkurrenter til hotellvirksomheten, men under helt andre vilkår.

Lokalstyrelederen er ikke rede til å ta tak i problemene med det aller første. Han mener det er lurt å vente og trå vannet mens han og planavdelingen venter på hva andre kommuner gjør og hva som skjer på nasjonalt nivå.

Det er ikke holdbart. Det er boligkrise i byen. Kvadratmeterprisen for utleie og kjøp er skyhøy. Mange boliger står tomme enten fordi de er altfor dårlig vedlikeholdt eller for de de ligger i skredutsatt område. Hva skal alle de private bedriftene som trenger å ansette flere gjøre uten tilgjengelige boliger? Det er en fortvilet situasjon som akkurat nå ser ut til å være uløselig.

Boligmarkedet fungerer dårlig og det er behov for å gjøre et større grep for å sikre alle, ikke bare statlige og offentlig ansatte, trygge boliger til en overkommelig pris.

Powered by Labrador CMS