Ukens leder:

Nytt tiår, nye muligheter

Vi kan se tilbake på et tiår der det har skjedd store endringer i Longyearbyensamfunnet. Omstillingsfarten vil mest sannsynlig bare øke de neste ti årene. Energiomstilling er noe av det vi vet det skal jobbes mye med.

Vi har lagt et tiår bak oss og såvidt startet på et nytt. Det blir spennende å følge utviklingen de neste årene.
Vi har lagt et tiår bak oss og såvidt startet på et nytt. Det blir spennende å følge utviklingen de neste årene.
Publisert

Kullet i Gruve 7 tar etterhvert slutt og ny energikilde må fases inn. Mange leverandører er interessert i Svalbard som utstillingsplass for nye energiløsninger. Det som kan fungere på en øy lengst nord i havet kan mest sannsynlig overføres hvor som helst i verden, og til andre isolerte øysamfunn.

Prosjektet med å innføre fornybar energiforsyning som nå settes i gang på Isfjord Radio blir spennende å følge videre. Det er Store Norske, Telenor og Basecamp Explorer som går sammen og legger inn en betydelig pengesum for å redusere klimaavtrykket med fossilt brensel, som i dette tilfellet er store mengder diesel. I tillegg har de fått penger fra Enova og Svalbard miljøvernfond til gjennomføringen. Avinor har også satset mye på fornybar energi i form av solceller og vindmøller. Den siste kom i produksjon ganske nylig. Viljen til omstilling i næringslivet er noe av det viktigste. Det må brukes mye tid og penger på å redusere utslipp fra det som nå er Norges eneste kullkraftverk i tillegg til det russerne har i Barentsburg.

Det er viktig at de store næringslivsaktørene går foran og baner vei med nye løsninger og med det gjør veien lettere å gå for de med mindre muskler og kapital. Longyearbyen lokalstyre er selve motoren og har et stort ansvar for å sørge for framdrift, informasjon og endring både når det gjelder mer effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering og energiøkonomisering. De er også avhengig av at de lokale politikerne prioriterer miljø og tilrettelegging i sine budsjetter. Ny miljøstasjon på Hotellneset vil gjøre arbeidet med akkurat dette enklere.

I 2020 skal det også markeres at Svalbardtraktaten er 100 år. Norsk tilstedeværelse er fremdeles viktig på øygruppen, men de siste årene har norskandelen derimot gått ned til cirka 65 prosent nordmenn. Det er vanskelig å spå hvordan disse tallene utvikler seg videre i dette tiåret, men det må føres en bevisst og målrettet svalbardpolitikk som legger til rette for næringslivet og flere norske arbeidsplasser og aktiviteter. I tiåret vi la bak oss har vi sett at klimaendringene på Svalbard har skutt fart. Skikkelig is på Isfjorden har vi ikke hatt på ti år. Og skredfaren preger livet i Longyearbyen på mange plan. Hvordan dette skal bli det neste tiåret er vi veldig spente på. Svalbardposten skl selvfølgelig følge opp alle disse sakene, både i 2020 og de kommende årene.

Vi er et godt fungerende multikulturelt samfunn med 2.391 innbyggere (per 2. januar 2020) fra over 50 nasjoner. Denne uken kom rundt 100 nye studenter til Unis fra hele verden, neste uke kommer det enda flere. De vil bli tatt godt imot, og vi ønsker også alle andre nye innbyggere velkommen til byen vår.

Godt nytt år!

Powered by Labrador CMS