Leder:

Økt risiko for isbjørnulykker

Respekten for naturen er i ferd med å tape for det kommersielle.

Publisert

I dagens avis leser vi at flere isbjørner er observert nær Longyearbyen og i Isfjorden enn på mange år. Sikkerhetsansvarlig ved Unis anser ikke lenger områdene rundt Isfjorden som en trygg plass å telte og ledelsen diskuterer problemstillingen.

Denne sommeren og høsten har vi hatt mange besøk av isbjørn både nær byen og i hytteområdene. De siste årene har det også vært flere bybjørner som har frekventert bynære strøk.

Alle som kommer på besøk til Svalbard vil se isbjørn, hval, hvalross og polarrev. Vi har fått flere rapporter om båter som følger etter dyrene for å gi turistene en best mulig opplevelse. Turistene betaler dyrt og vil ha valuta for pengene, derfor gjør noen av guidene sitt ytterste for å tilfredsstille deres ønsker. For mange er en tur til Svalbard, en tur de gjør bare en gang i livet.

Men sommertiden er den mest sårbare tiden på året og forstyrrelsene kan gi svært negative konsekvenser for dyrene. Den økende satsingen på turismen gir åpenbart mange utfordringer. Respekten for naturen er i ferd med å tape for det kommersielle.

En isbjørn ble skutt på Sjuøyene i sommer i forbindelse med at turister skulle på land. Det er vanskelig å vite om dette kunne vært unngått, men så lenge vi mennesker beveger oss i isbjørnens rike må vi regne med at den dukker opp. Hvor som helst og når som helst.

Isbjørnen møter stadig oftere på turister ute i felt, men også studenter, forskere og fastboende. Det gjør den etterhvert mindre redd. Mange bjørner reagerer knapt på signalskudd lenger, de hører det for ofte. Det er ikke jaktet på isbjørn siden den ble fredet i 1973. Frem til det ble det skutt rundt 700 isbjørner.

Mennesket er ikke lenger et farlig «dyr» å møte på. Mange skremmer bjørnen bare litt, slik at de kan ta bilder før den forsvinner av syne. Det kan vise seg å bli en farlig praksis. I følge Svalbards Miljøvernlov er det forbudt å forstyrre isbjørnen og andre dyr. Nylig ble det også tatt ut tiltale mot en som hadde kjørt bil for nær to isbjørner.

Vi mener at de hyppige isbjørnmøtene er et klart tegn på at det er på tide å sette inn ytterligere tiltak slik at vi unngår alvorlige ulykker. Sysselmannens Miljøvernavdeling har et stort ansvar sammen med sentrale myndigheter, både når det gjelder å bevare isbjørnen og å håndheve loven.

Isbjørner som er på jakt etter mat er farlige. Mindre is og et mer begrenset jaktområde gjør det oftere aktuelt å oppsøke bosetningene, hyttefelt eller teltleire der det er mulighet for å finne mat.

Dens naturlige frykt for mennesker er i ferd med å forsvinne med hyppige «ufarlige» menneskemøter.

Det kan bli veldig farlig.

Powered by Labrador CMS