Postkasserot

Det er ingen tvil om at det trengs en mer konsekvent praksis og tilhørende gjennomføringsevne for å få orden i Sjøområdet, og sikkert også ellers i byen. Ingen er tjent med anarkistiske tilstander.

Publisert

Den ni meter høye julenissepostkassa i Sjøområdet har skapt stort engasjement, ikke bare i Longyearbyen. Postkassen ble innviet like før jul for fire år siden. Da hadde eier Po Lin Lee fått en midlertidig tillatelse fra Longyearbyen lokalstyre (LL) for to år. Det fordi byggverket ikke var innenfor arealplanformålet. LL sin byggesaksjurist skriver i brev til Lees advokat at søknaden om å sette opp postkassen burde vært avslått i første omgang.

Lee er bedt om å fjerne postkassen flere ganger, fra juni i år har hun fått døgnmulkter. Hun har fått mange sjanser, men har valgt å ignorere påleggene. LL var i sin fulle rett da de ba LNS Spitsbergen fjerne postkassen til en prislapp på 129.000 kroner. Lee reagerte med å engasjere advokat og et eget byggelag. Hun vil plukke ned postkassen selv og sette den opp et annet sted. Hun har minst åtte interessenter som vil ha julenissepostkasse. Nå vurderer hun å bygge flere. Lee mener hun er urettferdig behandlet og at heller ikke andre i området har tillatelsene i orden. Svalbardposten har gjentatte ganger tatt opp problemene med «villbygging» og skrotansamlinger i Sjøområdet. Etter siste runde med julenissepostkassen, ser også politikerne at noe må gjøres. De foreslo i siste møte i Teknisk utvalg (TU) å ansette jurister som kan kartlegge og rydde opp i ulovligheter en gang for alle. Problemsaker som ikke blir tatt tak i og avsluttet, blir altfor ofte skjøvet over til nestemann som overtar på plankontoret. På den måten går saker i glemmeboken og blir aldri avsluttet.

Kanskje har julenissepostkassen gitt LL det ekstra puffet som skal til for å starte den store ryddejobben. Så spørs det om rubbhallen til Arne Kristoffersen i Svalbard Wildlife får stå, og om Kai Egdar Trædal i Sogn Eiendom må parkere bussene sine et annet sted. Han fikk pålegg i 2012 om å rydde tomta. Der står det fremdeles busser og maskiner med og uten skilt. Da Trædal tok over tomta i 2009 stod det også ulovlig oppførte brakker som skulle fjernes. Ingenting er gjort. Det er ingen tvil om at det trengs en mer konsekvent praksis og tilhørende gjennomføringsevne for å få orden i Sjøområdet, og sikkert også ellers i byen. Ingen er tjent med anarkistiske tilstander.

Noen vil nok savne den store karakteristiske julenissepostkassen. Den har vært et landemerke. Men Longyearbyen har en julenissepostkasse nedenfor Gruve 2 b. Neste søndag skal byen gå sammen i fakkeltog og levere juleønskene i den lille julenissepostkassen. Det er en tradisjon som står sterkt hos de fastboende, og som er vel verdt å ta vare på.

Powered by Labrador CMS