Ukens leder:

Private veier - nei takk

Politikerne vil ikke ta på seg ansvar for vedlikehold av flere veier uten å vite mer om kostnaden.

Administrasjonen anbefaler at LL tar et større ansvar for brøyting og veivedlikehold. Politikerne vil vite hva et maksimumsalternativ vil koste.
Administrasjonen anbefaler at LL tar et større ansvar for brøyting og veivedlikehold. Politikerne vil vite hva et maksimumsalternativ vil koste.
Publisert

I lokalstyremøtet mandag kveld var det saken om veivedlikehold og brøyting av veier vinterstid som engasjerte lokalpolitikerne mest. Alternativet som var anbefalt av administrasjonen og vedtatt av Teknisk Utvalg innebar blant annet en åpning av Burmaveien. Venstre mente Longyearbyen lokalstyre (LL) må ta ansvar og sørge for å holde alle veier åpne som har betydning for fremkommeligheten for brann og ambulanse i byen. Ap med lokalstyrelederen i spissen stod på sitt og ville ikke at LL skulle bruke mer penger enn nødvendig, og at private veistubber må brøytes av private eiere. Etter et lengre ordskifte bestemte politikerne seg for å sende hele saken tilbake til administrasjonen for å få klarhet i hva de ulike alternativene koster. Da er vi like langt. Men anbudsprosessen på veivedlikeholdet går likevel sin gang, mens snøen laver ned utenfor vinduet.

Powered by Labrador CMS