Leder:

Reiselivet i vekst uten styring

Det er ikke betryggende når politikerne ikke en gang prøver å komme i takt med, for ikke å si i forkant av den raske utviklingen.

Publisert

Rett før påske kalte lokalstyrelederen inn til politisk debatt om reiselivet. Spørsmålene han ønsket debatt om var:

Hvordan kan Longyearbyen lokalstyre (LL) som organisasjon bidra til rammer, føringer og tilrettelegging for reiselivsnæringen? Hvilke rammer skal reiselivet ha? Hvor mye reiseliv kan Longyearbyen som lokalsamfunn håndtere? Og hva er ønskelig utvikling?

Siden i sommer har reiselivet bedt om rammer og diskusjonsarenaer for utfordringene de står overfor og hvordan cruiseturismen skal utvikle seg videre. Reiselivet og tallet på reiselivsbedrifter skyter fart og vokser mye fortere enn det politikerne har forventet. Det innrømmet også lokalstyrelederen.

Visit Svalbard har 35 små og store turoperatører i sin medlemsmasse på over 70. I tillegg kommer de som ikke er organisert. Hvem har egentlig kontroll over hvordan disse turoperatørene driver når det gjelder sikkerhet, HMS-krav, norsk lov og ansettelsesforhold? Er ansvaret for pulverisert?

Guidene har gått ut og ytret bekymring for sikkerheten. Reiselivssjefen sa i siste Svalbardposten at de som ikke driver lovlig, ikke bør få fortsette, både når det gjelder overnatting og turproduksjon. Han mener det må stilles strengere krav og at Sysselmannen bør få større virkemiddel til å stoppe useriøse aktører.

Det er ikke lett for en turist som skal velge selskap for sin turopplevelse på Svalbard å vite hvor seriøst selskapet er, eller om sikkerheten er godt nok ivaretatt. Med en offisiell godkjenning, slik blant andre renholdsbransjen er pålagt, hadde det vært mulig å luke vekk de useriøse aktørene.

Det er et uttalt mål i svalbardmeldingen at det skal etableres flere norske helårlige arbeidsplasser. Men hva betyr det egentlig? Er det selskapet som skal være norsk? Arbeidstakeren? Eierne? Skal selskapet ha hovedsete på Svalbard? Den desidert største turoperatøren er på utenlandske hender, sammen med en hel rekke andre. Mens reiselivet vokser i rekordfart, oppstår det også stadig nye selskaper uten kontroll.

Den politiske debatten ble mer som et pliktløp uten at det kom svar på noen av spørsmålene ovenfor. Bare noen få politikere tok ordet og debatten var egentlig over før den startet. Samtidig bygges det nye hotellrom som skal fylles, AirBnb vokser videre både i lovlige og ulovlige utleieenheter, og havnen skal bygges ut for å være i stand til å ta imot enda flere cruiseskip. Reiselivet skal vokse og være den bærende næringen sammen med forskning og utdanning de neste årene. Det er ikke betryggende når politikerne ikke en gang prøver å komme i takt med, for ikke å si i forkant av den raske utviklingen.

Det nytter ikke å kritisere noe de selv har vært med på å vedta.

Powered by Labrador CMS