Ukens leder:

Reiselivet kan bli veldig hardt rammet

Denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser. Regjeringen må vurdere tiltak.

Reiselivet kan bli hardt rammet.
Reiselivet kan bli hardt rammet.
Publisert

Reiselivet har de siste årene utviklet seg til å bli en stor og viktig næring på Svalbard. Antall cruiseturister er økende og det har også vært økning i ekspedisjonscruisene til øyriket lengst i nord. Store deler av samfunnet og veldig mange arbeidsplasser har blitt mer og mer avhengig av denne næringen.

De siste dagers utvikling med spredningen av koronaviruset til Europa og Norge har fått hele reiselivsbransjen til å skjelve i buksene, og med god grunn. Flere og flere bedrifter avlyser reiseaktivitet som ikke er strengt tatt nødvendig. I tillegg står vi foran høysesongen der hotellene vanligvis har fullt belegg og turister kjøper seg turer og utflukter.

På fastlandet har de allerede merket nedgang i bestillinger og noen av de lokale bedriftene forbereder seg nå på både permitteringer og mindre etterspørsel. Denne situasjonen kan få store og alvorlige konsekvenser for de bedriftene som ikke har økonomisk ryggrad til å bære et dårlig år. Det er også mange guider som jobber på korttidskontrakter eller frilanser. Det kan fort bli veldig vanskelig for dem også.

Konsekvensene av et virusutbrudd i Longyearbyen eller i de andre bosetningene er det så langt ingen som helt har oversikten over, men det kan fort bli en alvorlig situasjon der det kan bli vanskelig å holde viktige samfunnsoppgaver i gang i så små, tette og sårbare samfunn som Svalbard har.

Så langt er det eneste rådet at alle må passe på håndhygiene og at arbeidsplassene legger til rette og tar sine forholdsregler hvis det skulle oppstå en situasjon der noen av de ansatte blir satt i karantene.

I en slik situasjon er det viktig at alle bidrar til å unngå smittespredning av hensyn til de som er utsatt og ikke tåler å bli syke.

Forrige uke skrev vi om innstramminger som har kommet de siste månedene som påvirker reiselivet spesielt og deres rammevilkår. Et omfattende verneplanarbeid og en rekke innstramminger av bruk av naturen er bare noe av det som kommer.

Når det gjelder koronaviruset er det ikke snakk om om det kommer til Svalbard, men når. Det vil mest sannsynlig gi reiselivsbedriftene enda flere utfordringer med kanselleringer og permitteringer.

De lokale myndigheter og Sysselmannen har en viktig oppgave med å gi befolkningen forutsigbarhet og god informasjon for hvordan koronasmitte i befolkningen skal håndteres. De må også sørge for ikke å utsette samfunnet for mer smittefare enn nødvendig når store skip legger til kai med tusenvis av passasjerer fra hele verden og sesongen starter opp for alvor om kun kort tid. Med gode og strenge rutiner nå kan vi forhåpentligvis begrense smittefaren og vise at Svalbard er et trygt reisemål.

Powered by Labrador CMS