Riktig å skjerpe kravene til sikkerhet på skip

Det mest fornuftige er å forebygge, legge begrensinger på trafikken og skjerpe sikkerhetskravene.

Publisert

Regjeringen har vedtatt nye og strengere regler for passasjerskip som trafikkerer Svalbard. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Skipene får en overgangsordning på fem år. Reglene skal bidra til å hindre ulykker og redusere konsekvensene av eventuelle ulykker i den sårbare naturen.

På ti år har skipstrafikken og antallet passasjerer til Svalbard økt kraftig. I 2008 hadde 28 oversjøiske cruiseskip totalt 28.697 passasjerer og 24 ekspedisjonscruiseskip (opp til 200 passasjerer) fraktet 10.040 passasjerer. Totalt 38.737. I 2018 var det noen færre store cruiseskip, men hvert av dem hadde et betydelig antall flere passasjerer. 15 oversjøiske cruiseskip fraktet 45.900 passasjerer og 59 ekspedisjonscruiseskip hadde 21.000 passasjerer. Totalt 66.900 passasjerer.

Bare denne siste uken har det vært to hendelser med båter som har passasjerer om bord. Denne gangen gikk det heldigvis bra. (Se sak side 5)

Det er utvilsomt bra å skjerpe krav om sikkerhet til å holde minimum den standard som gjelder på fastlandet. Vi vet godt hvilke ekstra utfordringer som kan oppstå i farvannene rundt Svalbard når det skjer større hendelser. Klima, lysforhold, beliggenhet og avstand til annen assistanse i nødsituasjoner gjør redningsaksjoner ekstra krevende her. Mer trafikk og flere passasjerer øker også sjansen for flere alvorlige hendelser. Det mest fornuftige er å forebygge, legge begrensinger på trafikken og skjerpe sikkerhetskravene. Det er helt urealistisk å ha en stående beredskap for å redde flere tusen passasjerer på ett av de større cruiseskipene som opererer i våre farvann.

Denne uken kommer to oversjøiske cruiseskip til Longyearbyen. Det er Mein Schiff 4 med 2.790 passasjerer og Aidaluna med 2.100 passasjerer. Den 20. juni kommer sesongens største, MSC Preziosa med en passasjerkapasitet på 4.345. De kommer også tilbake den 10. august. Med Viking Sky-hendelsen friskt i minne der flere tusen passasjerer i et krengende cruiseskip var i drift i høye bølger i Hustadvika i mars, tør vi ikke tenke på hvilket utfall en lignende situasjon kunne fått her. Det tok 15 timer å evakuere 500 passasjerer ved hjelp av fem helikoptre to nautiske mil fra land.

Forskriften kan innebære ombygginger og tilpasninger for skip som ikke har internasjonale sertifikater. Den vil også gjelde for dagsturbåtene i nærområdet. Selv om de er lettere å nå med redningsressurser, og har langt færre passasjerer er det også nødvendig med høy grad av sikkerhet på disse. En båtbrann om bord «Langøysund» sommeren 2017, samt «Aurora Explorers» kollisjon med kaia i Barentsburg i fem knops fart forrige sommer kunne ha fått alvorlige konsekvenser. Så må det være mulig å se på om det er mulig å lempe på noen av kravene, som for eksempel et eget sykerom i disse mindre passasjerbåtene. Uansett er det riktig at sikkerhetskravene skjerpes med den økende trafikken. Så får vi håpe at det også fører til færre hendelser og ulykker i farvannene rundt Svalbard.

Powered by Labrador CMS