Skyhøye priser

Det er ingen god løsning å sende hele regningen for et hanglende energiverk med et enormt stort vedlikeholdsbehov til strømkundene.

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet ved Polaravdelingen, vil ikke love å ta sin del av vedlikeholdskostnadene på Energiverket. Det kom fram under et møte Longyearbyen lokalstyre (LL) hadde med Polaravdelingen forrige uke. I lokalstyremøtet mandag ble økonomiplanen for de neste årene vedtatt. LL kan ikke budsjettere med penger de ikke har fått, og må dermed øke strømprisen kraftig fra 2019 og 2020.

I flere tiår har Energiverket parert i Svalbardpostens spalter med dyre oppgraderinger, og sinte lokalpolitikere som har bedt om hjelp til utredning av nye energibærere. Ingenting har skjedd, i alle fall nesten. Staten har stått for totredeler av vedlikeholdsutgiftene og levetidsforlengende tiltak til og med for 2018. Uten videre støtte fra statlig hold, må LL til å ta mer betalt av forbrukerne. Det er ikke mulig å lånefinansiere til drift.

Antatt levetid for kraftverket er 2038, mens kulldriften i Gruve 7 mest sannsynlig varer i ti år til. Hvis det da ikke er nye energibærere på plass må svalbardsamfunnet paradoksalt nok importere kull for å drifte energiverket.

De siste årene har det også vært signalisert at det er et sterkt behov for et reservekraftverk. Ingen penger er lagt i den potten. Siden slutten av november har en av turbinene vært ute av drift og erstattes av dieselaggregat. Dette er en dyr og langt fra langsiktig løsning på problemene. Energiverket er selve hjertet i byen, uten sikker strømleveranse er det umulig å opprettholde bosetning. Svalbardmeldingen som ble lagt frem i 2016 inneholdt først ingenting om ny energibærer, men i revisjonen sørget blant andre Venstre for at dette viktige punktet kom med.

En stor energikonferanse i regi av Sintef på Unis i Longyearbyen i juni ble startskuddet for Olje- og energidepartementets arbeid med utredning av ny eller nye energibærere. Det haster med å få dette på plass, både fordi kullet i Gruve 7 tar slutt og fordi Energiverket er svært kostnadskrevende.

Lokalt er solcelleteknologi under utvikling blant annet på Svalbard lufthavn. Det er uansett ingen god løsning å sende hele regningen for et hanglende energiverk med et enormt stort vedlikeholdsbehov framover til strømkundene, både private husstander og næringsliv. Det vil bare bremse utviklingen av nye arbeidsplasser og bolyst. Ballen må kastes tilbake til departementet for å finne en bedre økonomisk løsning.

Powered by Labrador CMS