Leder:

Sosial dumping

En næring som skal vokse må ha en sunn drift. Det er viktig at arbeidstakere får et bedre vern mot sosial dumping.

Publisert

Glade turister på skutere som slanger seg innover et slående vakkert landskap med engasjerte guider er kanskje det de fleste forbinder med Svalbard i disse dager. Men glansbildet som vi ser rundt oss stemmer ikke helt overens med virkeligheten.

Svalbardposten har over en lengre periode fått flere tips om dårlig lønn, lange dager og til dels dårlige arbeidsforhold fra guider i flere bedrifter. De har selv tatt initiativ til et møte med fagforbundet Negotia som nylig samlet 70 guider. Der fikk de informasjon fra fagforeningen om Arbeidsmiljøloven og hvilke rettigheter de har. Svalbardposten har også vært i kontakt med Arbeidstilsynet som har gjennomført flere tilsyn. De følger også med på det som skjer.

Helt i tråd med ønsket politikk fra sentralt hold vokser reiselivet i rask fart. Mens kullgruvedriften etterhvert fases ut, skal reiselivet bli en av hovednæringen på Svalbard. Den skal stå for vekst og verdiskaping. Det blir flere reiselivsbedrifter og noen tjener også mye penger på økt aktivitet og flere turister. Turistnæringen er helt avhengig av å ha flinke og kunnskapsrike guider som gir trygge opplevelser for de som besøker Svalbard.

En næring som skal vokse må ha en sunn drift. For at guidene ikke skal slite seg ut etter en sesong eller to, må de få arbeidsforhold de kan leve med. Midlertidige kontrakter, og til dels stor arbeidsbelastning i perioder går dessverre igjen i flere av bedriftene. Dette fører til stor utskifting av guider. En erfaren guide er helt avgjørende for trygge opplevelser i Svalbardnaturen som til tider kan være veldig ugjestmild og by på overraskende endringer i været, skredfare, vanskelige kjøre- og isforhold og isbjørnfare.

Turer og utflukter representerer gode inntekter for eiere og drivere av reiselivsbedriftene. Det må ikke være sånn at de som faktisk sitter med det enorme ansvaret ute i felt, blir salderingsposten. Det er ikke Svalbard tjent med, og det er heller ikke turistene tjent med. Turismen er kommet for å bli. Derfor må det også ryddes opp slik at det blir arbeidsvilkår som stimulerer de erfarne guidene til å bli. Flere bedrifter har tatt tak og gjør mye bra. Svalbard reiselivsråd bør ta initiativ og oppfordre sine medlemsbedrifter til å inngå gode avtaler med sine ansatte.

Svalbard er spesiell på mange måter. Allmenngjøring av tariffer gjelder ikke på Svalbard i samme grad som på fastlandet. Med et åpent arbeidsmarked kommer det mange utenlandske arbeidere. Sesongarbeidere som får dårlige betingelser ser ut til å være en kultur som har fått utvikle seg i takt med samfunnsendringen og utviklingen av reiselivsnæringen og servicenæringene. Det gjør det også vanskeligere å stimulere til helårlige norske arbeidsplasser som kan kombineres med et normalt familieliv. Det er derfor ekstra viktig at arbeidstakere får et bedre vern mot sosial dumping.

Neste torsdag, inviterer lokalstyret til initiativdebatt om reiselivet. Søndag kommer svalbardminister Sylvi Listhaug for å møte folk og lære mer. Sosial dumping, bedre arbeidsvilkår og stimulering til norske helårlige arbeidsplasser må på agendaen i begge fora. Det er også viktig for norsk tilstedeværelse på lengre sikt.

Powered by Labrador CMS