Leder:

Stor mangel på trygge boliger

Boligsituasjonen er dessverre i ferd med å slå beina under lokalsamfunnet.

Publisert

Regjeringen bevilger som forventet, i forslaget til Statsbudsjettet 2019, en god slant penger til skredsikring. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) får 45 millioner kroner til videre sikring av byen. De siste ukene har vi fulgt arbeidet med å få på plass flere rekker med støtteforbygninger i Lia, bak spisshusene. Selv om sikringsarbeidet går for fullt, stiger usikkerheten til de som bor i området når snøen legger seg og mørketiden nærmer seg.

Det blir en ny vinter med evakueringer og ferdselsforbud i store deler av Lia. For ikke lenge siden ble det klart at rundt 140 boliger ligger i rød sone og skal rives. Samtidig bygges det 60 nye boliger i Gruvedalen, noen hundre meter unna, i skredsikkert område. Der skal statlige og offentlig ansatte bo.

Selv om det bygges 60 nye boliger er vi fremdeles 80 i manko. Og hvor skal de som ikke får bolig gjennom en statlig eller offentlig jobb bo? Store Norske oppbemanner til den store ryddejobben de skal gjøre i Lunckefjell og Svea. De trenger dermed mange av boligene sine til egne ansatte. Sysselmannen får to nye stillinger, skattekontoret får en og norsk helsenett skal etablere seg med fem ansatte. Regjeringen har også bevilget penger til ny folkehøgskole der det vil bli rundt 20 ansatte med familier som også trenger boliger. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet stiger. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at dette regnestykket overhodet ikke går opp.

En gigantisk jobb må gjennomføres både når det gjelder sanering av boliger, det må lages nye delplaner for aktuelle områder og infrastruktur må bygges opp. Lokalstyrelederen er skuffet over at Longyearbyen lokalstyre ikke får mer til dette viktige arbeidet. Forståelig nok.

Svalbard har alltid og vil alltid være en stor utgiftspost for den norske stat. Norsk bosetning og opprettholdelse av denne koster, det koster dyrt og de neste årene vil kreve mye kapital både til forberedelser til nybygging og skredsikring. Det er prisen Norge må betale for at folk skal bo her.

Boligsituasjonen er dessverre i ferd med å slå beina under lokalsamfunnet. Leieprisene på boliger er på Oslonivå om ikke høyere, det samme er priser på kjøp av boliger. Privat næringsliv sliter med å finne bolig til sine ansatte, noen bedrifter har til og med måttet droppe nyansettelser fordi det ikke er bolig å oppdrive. Samtidig lever Airbnbn-utleie fremdeles i beste velgående.

Svalbardsamfunnet er spesielt på mange måter og har sine særordninger. Regjeringen må vurdere ekstraordinære tiltak også når det gjelder boligsituasjonen. Når deler av Lia blir evakuert i kortere eller lengre perioder denne vinteren vil det bli veldig vanskelig å finne alternative trygge boliger.

Powered by Labrador CMS