Store Norske og fremtiden

Lokalstyret blir bedt om å komme med syn på Store Norske sin retning og strategi både når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og nye forretningsområder.

Publisert

Det har vært til dels høy temperatur og hektisk møteaktivitet i partiene og Longyearbyen lokalstyre (LL) etter at det kom brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med en anmodning om en uttalelse om Store Norske. Brevet er sendt fra departementet den 19. mai og der ber de lokalstyret komme med en uttalelse om Store Norske sin fremtidige rolle i Longyearbyen innen 1. juni. Dette er i utgangspunktet en helt urimelig kort frist til et såpass omfattende spørsmål. I tillegg hadde det blitt «forsinket» eller kommet bort i postlistesystemene hos Longyearbyen lokalstyre (LL). Først da departementet etterlyste svar etter fristens utløp ble politikerne gjort oppmerksom på brevet. Lokalstyret blir bedt om å komme med syn på Store Norske sin retning og strategi både når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og nye forretningsområder. Dette er store og omfattende spørsmål som krever både tid og gode prosesser for å få nyttige svar som kan gi departementet verdifull informasjon og retning. Ikke minst betyr det mye for svalbardpolitiske mål inn i fremtiden.

Det er ikke vanskelig å forstå at noen av politikerne nærmest steilet da de fikk høre om den korte tidsfristen på bare elleve dager fra brevet ble sendt. Fredag ble det kalt inn til hastemøte i Administrasjonsutvalget og en rask gjennomgang av hva som forventes. Diskusjonen om Store Norske sin fremtidige rolle har også vært tema i Svalbardpostens spalter og engasjert både politikere og Store Norske denne våren. I mai fikk Statsbygg noe uventet oppdraget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med å bygge ut i Gruvedalen etter at Store Norske allerede hadde planene klare. Det kom overraskende på de fleste. Det er behov for å bruke nok tid og belyse alle sider av de fire områdene departementet ønsker uttalelse om. Å trekke for raske slutninger kan bare skade Longyearbysamfunnet og gi nye vanskelige utfordringer. En felles uttalelse fra lokalstyret med representanter fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) til Høyre står i fare for å bli ullen, om de i det hele tatt klarer å enes om noe som helst. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget når det gjelder retning og strategi fremover. Det skal skje i høst i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2018.

I mars sa administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo, at de arbeider med å legge fram en en sak over sommeren for eierne sine om oppstart av kulldriften i Svea og Lunckefjell og at det må være nå eller aldri. Det brygger uansett opp til å bli en spennende høst for både Store Norske og svalbardsamfunnet.

Powered by Labrador CMS