Leder:

Storsamfunnet må stille opp

Tomme lovnader fra minister etter minister gir ikke ro og framtidstro.

Publisert

Denne uken skulle det være nytt ministerbesøk, det tredje i år. Men tidligere justis, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP), som også hadde det øverste ansvaret for Svalbard, avlyste som kjent besøket og sendte statssekretær Knut Morten Johansen (FrP) i stedet.

Han var på befaring og fikk blant annet en innføring i skredproblematikken i Lia og Vannledningsdalen. I den ferske rapporten som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram torsdag kom det fram helt nye moment. Den viser at rød skredsone strekker seg mye lengre enn tidligere beregninger, og i rapporten anbefaler NVE å rive 144 boenheter.

Lokalstyreleder Arild Olsen er ikke overrasket over resultatet, men rapporten viser om mulig enda tydeligere at endring i permafrost og klima har gjort skredfaren større enn først antatt. Dette betyr at det må iverksettes et stort og omfattende arbeid for å sikre sentrum av Longyearbyen. For bare kort tid siden bevilget staten 100 millioner kroner til sikring av Frøhvelvet som har fått problemer med vanninntrenging etter klimaendringer. Nå forventer vi at sentrale myndigheter ser betydningen av å sikre bebyggelsen og bevilger det som er nødvendig.

Vi står igjen med mange spørsmål etter framlegging av rapporten. De fleste boenhetene som er anbefalt å rive er i statlig eller offentlig eie, men hva får de private eierne i erstatning for bolig-ene sine? Er det mulig å skaffe nok erstatningsboliger? Enda flere boenheter har havnet i rød sone, hva gjør det med verdien? Hvor lang tid skal det ta før de som bor i byen kan bo trygt?

Tomme lovnader fra minister etter minister gir ikke ro og framtidstro. Det er litt over to år siden det første skredet gikk i desember 2015, der to mistet livet. Det vil enda ta mange år før Lia og Vannledningsdalen er ferdig sikret. For omtrent ett år siden var daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og olje- og energiminister Terje Søviknes (begge FrP) på befaring i Lia og i møter med politikere og de som ble rammet av skredet i februar i fjor. De lovet at storsamfunnet skulle stille opp.

Denne uken sier statssekretær Knut Morten Johansen (FrP) at liv og helse må gå foran og at oppgaven med å sikre bebyggelsen og rive husene, som blir for vanskelig og for dyre å sikre, ikke kan legges på de lokale myndighetene.

Vi er lei av å vente på penger, vi er lei av faren for gjentatte evakueringer. Penger må komme i revidert budsjett, slik at det blir fortgang i arbeidet. Det må lages delplaner utfra de anbefalingene som nå foreligger, og det må gjøres klart arealer der det kan bygges nytt. Det er en svært omfattende prosess. Alt tar tid. Tålmodigheten er i ferd med å ta slutt. Tomme lovnader har vi fått nok av.

Powered by Labrador CMS