Leder:

Trist, men helt nødvendig

Som aktiv politiker har Vidmar et ekstra ansvar for å holde seg til de lover og regler som gjelder på Svalbard.

Publisert

Nå er det definitivt slutt på lokale vaktelegg som en kuriøs delikatesse, og som hotellene og private har fått nyte godt av en kort stund.

Mattilsynet har pålagt Benjamin Vidmar i Polar Permaculture å avvikle all produksjon av vaktelegg, og slakte hele besetningen sin på rundt 80 vaktler.

De viser til forskrift om innførselsforbud til Svalbard §3 i sitt vedtak. «Dyr som innføres eller forsøkes innført i strid med disse forskriftene skal sendes tilbake eller avlives for eierens regning uten krav på erstatning». Intensjonen er å forebygge innførsel av dyre- og fjørfesjukdommer som kan utgjøre en smitterisiko for dyrelivet på Svalbard.

Vidmar har et stort og ekte engasjement for kortreist mat og lokal produksjon. Vi applauderer dette engasjementet og håper på en videreutvikling av hans tankesett.

Lokalt produsert mat er både miljøvennlig og noe som bør heies fram.

Mange, både fastboende og turister, har vært på besøk i drivhuset og på Stormessa der han har sin produksjon av urter, grønnsaker og vaktelegg. Man må likevel respektere den sårbare naturen og faren for å spre smitte.

Regelverk har vært endret her før av entusiastiske gründere. Men så lenge det er et regelverk med klare begrensninger må alle forholde seg til det. Som aktiv politiker har Vidmar også et ekstra ansvar for å holde seg til de lover og regler som gjelder på Svalbard.

Doblet på fem år

Reiselivet er i sterk vekst. Sysselmannen har nylig styrket staben og gått fra en til to reiselivsrådgiver. De godkjenner turmeldinger og setter krav til turoperatørene. I 2013 var det registrert 65 turoperatører på Svalbard. I 2017 var tallet doblet til 165. Det er likevel et tankekors at bare fire av de 17 nye turoperatørene i 2017 har adresse Longyearbyen. De fleste nye er fra mellom-Europa. Er dette i tråd med svalbardmeldingen og målet om norske helårlige arbeidsplasser?

Powered by Labrador CMS