Ukens leder:

Turguiding på kanten av loven

Svalbardposten har denne uken sett nærmere på guidenes arbeidstidsordninger og deres ønske om å få til en tariffavtale som er tilpasset bransjen.

Guidet følge på tur i Sassendalen. Illutrasjonsfoto.
Guidet følge på tur i Sassendalen. Illutrasjonsfoto.
Publisert

All ære til guidene og de relativt små selskapene Svalbard Wildlife Expedition og Basecamp Explorer, som har tatt tak i dette og ønsker tariff. Som vi skrev om i forrige avis jobber også Svalbard Adventures med en gjennomsnittsberegning av arbeidstid for å få avtalene med guidene, spesielt når det gjelder langturer, inn i lovlige former. Det har vist seg å være utfordrende.

Resten av selskapene ser ut til å sitte stille i båten og la de andre gå foran og gjøre jobben. Vi hadde forventet at Hurtigruten Svalbard, som er den desidert største reiselivsbedriften i byen, hadde tatt en mer aktiv rolle i dette viktige arbeidet. Reiselivsaktiviteten på Svalbard har blitt viktigere og viktigere som næring. Like sikkert som at lyset kommer tilbake i februar kommer sesongarbeiderne og guidene til byen. Vi er på full fart inn i høysesongen med alt det medfører. Et høyt aktivitetsnivå betyr også flere oppgaver og mer inntekt.

Arbeidet med å få i stand tariffavtaler har pågått over noe tid og er enda ikke i havn. Dette er pionérarbeid også sett i lys av guidevirksomheten på fastlandet. I praksis driver reiseselskapene ulovlig når det gjelder arbeidstid. Arbeidstilsynet svarer unnvikende på om virksomhetene driver lovlig, og viser til at de ikke har hatt tilsyn samt at dette er en vanskelig tematikk. Her mener vi at tilsynet må ta en mer aktiv rolle og ikke bare lar humla suse, slik det kan virke som. Vi er positive til at regjeringen ønsker en sertifisering av guidene og vil sette strengere krav. Det vil redusere risikoen for ulykker. For å få mer stabilitet og forutsigbarhet for yrkesgruppen er det også viktig at flere guider blir ansatt på fulltid, året rundt. Det vil gi næringen mer erfarne guider som holder ut i yrket over lenger tid. Forutsigbare arbeidstider er også en del av utfordringene som må løses hvis man skal kombinere yrket med et vanlig familieliv.

Så langt er det ingen av selskapene som driver lovlig når det gjelder arbeidstid, i alle fall ikke når de tilbyr langturer, enten de skal gjennomføres på en dag eller over flere dager. Arbeidsmiljøloven gjelder også her, for de som er i et arbeidsforhold. Ingen er tjent med at selskapene skal basere seg på frilansere som bare kommer for kortere perioder. Det kan fort gå utover sikkerheten. Alle er tjent med erfarne guider med solid svalbardkunnskap.

Powered by Labrador CMS