Leder:

Turistby og arktisk utpost

Det hjelper ikke å stikke hodet i sanden og håpe at det går over.

Publisert

Longyearbyen er og skal være en turistdestinasjon. Det er slått fast i Svalbardmeldingen. Denne uken tok Svalbard Adventure Group over Svalbard Hotell Elvesletta. 35 nye rom er med på å øke hotellromkapasiteten. Om ikke lenge åpner Funken Lodge med 88 nyrenoverte rom. Polarhotellet får rundt 70 nye rom, i tillegg har studentsamskipnaden og andre planer om enda flere. Romkapasiteten i byen øker med dette fra rundt 400 til over 500. Antall gjestedøgn har økt fra 92.000 i 2008 til 147.600 i 2017 (foreløpige tall), i følge Visit Svalbard.

I tillegg kommer cruiseanløpene som også øker noe. I år er det ventet 47.300 oversjøiske cruisepassasjerer til denne lille byen i løpet av tre sommer-måneder. Innen ekspedisjonscruisesegmentet er det også ventet en kraftig økning de neste årene. Det at flere av årets gasellebedrifter er å finne blant byens reiselivsbedrifter, er kanskje heller ingen stor overraskelse. Næringen er i svært rask utvikling.

Lokalstyrelederen sa til Svalbardposten i sommer at det var viktig å ligge i forkant av utviklingen. Det har han helt rett i. Jo bedre lokalsamfunnet er forberedt, jo bedre vil opplevelsen bli for alle. De som kommer hit til 78 grader nord har betalt dyrt for å oppleve uberørt natur og denne arktiske utposten. Det største cruiseskipet, som legger til kai denne sommeren, har en kapasitet på 4.500 passasjerer. Selv om liggetiden er forlenget for å spre belastningen på nærmiljøet, vil det merkes godt. I sommer ble syke cruiseturister en stor belastning for sykehuset og den lokale beredskapen. Det er mange store utfordringer som er viktig å ta tak i.

Visit Svalbard har en rekke tilretteleggingstiltak de ønsker å iverksette. Prosessene går sent, men det er også viktig at alle sider og problemstillinger blir belyst før større prosjekter med betydelig inngripen i naturen og et langt varighetsperspektiv får grønt lys fra de lokale myndighetene. Samtidig må de lokale myndighetene bidra i de nødvendige prosessene.

Den lille verdensarvbygda Geiranger på Sunnmøre har 230 innbyggere vinterstid. De har satt begrensninger på antall cruiseskip som får komme inn Geirangerfjorden og antall passasjerer som får gå i land samtidig. Bergen har innført cruise-tak. Andre steder har også vurdert å gjøre det.

Reiselivssjefen oppfordret i sommer de lokale politikerne til å ta opp diskusjonen om hvor mye turistvirksomheten i Longyearbyen kan vokse, og hvor store cruiseskip byen skal ta i mot. Så langt har vi sett lite til en slik debatt. Det er behov for retningslinjer, tilrettelegging og en diskusjon der også fastboende blir involvert.

Det hjelper ikke å stikke hodet i sanden og håpe at det går over. For at dette ikke skal bli Costa del Longyearbyen må det legges til rette og settes klare begrensninger på hvor mange turister byen kan ta imot samtidig.

Powered by Labrador CMS