Tvinges til fjernvarmenett

Energiøkonomisering og ENØK-tiltak har så langt ikke vært prioritert.

Publisert

Energisituasjonen i Longyearbyen og fremtidige energiløsninger har vært debattert vel og lenge. Debatten vil ikke avta på en stund enda. I dagens avis skriver vi om en av gasellebedriften, Svalbard Bygg, som ønsker å varme opp eget bygg med treavfall fra egen virksomhet. På den måten sparer de miljøet for frakten tilbake til fastlandet, og en ikke ubetydelig kostnad for selskapet.

Longyearbyen lokalstyre (LL) må følge regelverket der alle bygg som ligger i nærheten av fjernvarmeanlegget har en tilknytningsplikt.

Svalbard Bygg må derfor uansett ta kostnaden med å kople seg til fjernvarmenettet på 150.000 kroner.

For å redusere strømforbruket har de montert solcellepanel og solfangere med en vanntank. Ideen og initiativet er både spenstig og innovativt.

Svalbard Bryggeri har lignende planer om å ha en ovn til å forbrenne avfall og produsere egen fjernvarme og levere når de har overskudd.

Svalbardposten har også skrevet om Avinor som har en utstrakt bruk av solcellepanel til strømproduksjon. Flere større bedrifter har allerede skaffet seg solcellepanel og flere har planer om det.

Effektbalansen mellom fjernvarmeproduksjon og strømforbruket skaper store problemer for Energiverket. Energiøkonomisering og ENØK-tiltak har så langt ikke vært prioritert.

I det siste lokalstyremøtet før jul vedtok Longyearbyen lokalstyre å ansette en energirådgiver i en prosjektstilling. Det var et klokt valg. Det er behov for noen som kan jobbe målrettet med energispørsmål og energiøkonomisering. Det haster med fremtidens energiløsning for Longyearbyen.

Problemstillingene rundt alternative energiløsninger og initiativene fra bedrifter må tas på alvor. Kraftforsyningen er og blir en hodepine for lokale politikere, og vedlikeholdskostnadene for Energiverket er altfor høye og tærer på budsjettene.

Økte gebyrer fra strøm- og fjernvarmekunder skal innbringe 6,5 millioner kroner mer til vedlikehold og drift. Staten har trekt seg ut av vedlikeholdsplanen til Energiverket og sender regningen til lokale bedrifter og innbyggere. Det er ingen god strategi.

Staten må heller være med på å oppfordre til innovasjon, energisparing og ENØK-tiltak samt legge til rette for det. Det kullbaserte Energiverket er for dyrt i drift og forurenser altfor mye. Staten bør heller legge seg i selen for å komme med løsninger istedenfor å trekke seg ut av finansieringen. Det er ikke framtidsrettet politikk hverken for å sikre den norske bosettingen eller miljøet.

Powered by Labrador CMS