Valgets kval

Det er viktig at partiene og sentrale politikere har klare tanker og visjoner om hvordan Svalbard skal drives inn i fremtiden med de utfordringer som er spesielle for øygruppen.

Publisert

Svalbard og Longyearbyen er i rask endring. Journalister fra fjern og nær besøker øygruppen for å dokumentere det som skjer, både klimaendringer og samfunnsspørsmål. Kullalderen er på hell og nye næringer tar over. Det er en spennende tid på mange måter. Det er vel ingen annen «kommune» som årlig får så mange ministere og politikere på besøk som Longyearbyen.

I 2002 gikk Longyearbyen fra å være company town, der Store Norske styrte det meste, til å få et demokratisk styre med Longyearbyen lokalstyre (LL). Men fremdeles er det mye som henger igjen fra gammelt av. Lokalbefolkningen har fremdeles klippekort på Nordpolet med månedskvote for kjøp av øl og sprit. I disse dager er alkoholordningen for Svalbard ute på høring med flere forslag til endringer og tilpasninger. Selv om Svalbard er underlagt norsk lov, er det mange lover og forskrifter som ikke gjelder. Manglende lovgivning kan ofte gi uforutsette problemer. Naturskadeloven gjelder ikke. Det har gitt hodebry for LL og satt private huseiere i en svært vanskelig situasjon etter vinterens skred og evakueringer. Dyrevernloven gjelder, men ikke dyrehelsepersonelloven. Med mer enn 800 hundre hunder som krever tilsyn, vaksinering og behandling er det helt urimelig at det ikke er en veterinærvaktordning her på linje med fastlandet. Lokale gründere blir stoppet av stivbeint regelverk. Med en transportetappe som belaster miljøet i stor grad, må det legges bedre til rette for å produsere kortreist mat og drikke. Viljen og pågangsmotet er til stede. Listen er lang, og lokale politikere jobber ofte i motvind.

Det er viktig at partiene og sentrale politikere har klare tanker og visjoner om hvordan Svalbard skal drives inn i fremtiden med de utfordringer som er spesielle for øygruppen. Det blir årlig bevilget mye penger for å opprettholde bosetning på Svalbard. Lokalsamfunnet står overfor store utfordinger de neste årene knyttet til utvikling av reiseliv og nye næringsveier, spørsmålet rundt fortsatt kulldrift, satsing på forskning og utdanning, havneutbygging og ny energiløsning, bare for å nevne noe.

I dagens avis har vi spurt partiene om deres valgkampprogram og svalbardpolitikk. For oss som bor her er det viktig at det blir ført en fornuftig og langsiktig politikk som legger godt til rette for «et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier», som det står i Svalbardmeldingen. Innen neste fredag må du ha forhåndsstemt. Godt valg.

Bruk stemmeretten din!

Powered by Labrador CMS