Valgløfter skal også holdes

Selv om barnehageloven ikke gjelder på Svalbard har politikerne ved siste valg gitt løfter de nå må stå ved.

Dagens leder fra redaktør Hilde Røsvik.
Dagens leder fra redaktør Hilde Røsvik.
Publisert

Vi har sett på partiprogrammene Arbeiderpartiet og Høyre gikk til valg på i oktober 2019. Der står det:

«SVALBARD ARBEIDERPARTI VIL: • Opprettholde 100 prosent barnehagedekning og lavere sats enn statens makspris. • Sikre sommerdrift i barnehagene. • Oppbemanne hver barnehage med et ekstra årsverk. • Sikre at barnehagene og skolen har tilfredsstillende ressurser knyttet til språkopplæring. • Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. • Gjennomføre prosjektet for nytt oppvekstområde ved skolen, herunder nytt barnehagebygg.»

I partiprogrammet til Høyre kan vi lese:

«Høyre vil tilby full barnehagedekning og at økt barnehagedekning skal skje gjennom et samarbeid med private aktører, for å gi brukerne økt fleksibilitet og valgfrihet.»

Dette er klare målsetninger som kanskje var lettere å gi høsten 2019. Nå står 12 barn på venteliste og like mange familier er fortvilet og vet ikke hvordan de skal løse situasjonen uten barnehageplass. For noen familier er kanskje eneste løsning å flytte herifra. Longyearbyen er spesiell på mange måter. For småbarnsfamilier er de aller fleste langt unna besteforeldre, tanter eller andre som kan hjelpe til med barnepass i en overgangsfase.

Under vanlige forhold har også alle i byen eget arbeid og er ikke disponible for å ta på seg ekstra barnepass.

Det å stå uten barnehageplass her er derfor ekstra utfordrende.

I den situasjonen byen er i nå der mange må flytte på grunn av arbeidsmangel eller permittering er det kanskje viktigere enn noen gang å legge til rette med praktiske ordninger og god infrastruktur for de som blir igjen. Det er synd hvis mangel på barnehageplass skal være det som tvinger familiene til å flytte.

At tallet på barn og behovet for barnehageplass forandrer seg spesielt mye her gjør situasjonen ekstra utfordrende for de som skal planlegge. Men det må legges både penger og ressurser i å oppbemanne og finne lokaliteter slik at en løsning for disse familiene blir prioritert og de slipper å flytte fra byen. Longyearbyen er et familiesamfunn og det må derfor legges til rette slik at barnefamiliene kan bli og bidra til det mangfoldet som er her. Det er god svalbardpolitikk.

Nå må Arbeiderpartiet med lokalstyreleder Arild Olsen ved roret sammen med nestleder, Høyres Kjetil Figenshou, vise at de er til å stole på og at de kan holde sine valgløfter, også i vanskelige tider.

Powered by Labrador CMS