Verdien av ei ishavsøy

Bjørnøya er en viktig del av beredskapen.

Bjørnøya og den meteorologiske stasjonen ved Herwighamna har i dag en besetning på ni personer.
Bjørnøya og den meteorologiske stasjonen ved Herwighamna har i dag en besetning på ni personer.
Publisert

Helt siden 2011 har Svalbard museum holdt på med det omfattende registreringsarbeidet. Fredag kunne Meteorologisk institutt og Svalbard museum endelig feire åpningen av museumsbygget Bjørnøya radio med de historiske samlingene fra øya sammen med Sysselmannen og inviterte gjester. Besetningsmedlemmene startet allerede tidlig på 70-tallet å samle gjenstander fra felt på øya. Resultatet av arbeidet kan man nå se i den nye utstillingen på Bjørnøya.

Samlingene skal være en inngangsportal og appetittvekker for å lære mer om øyas historie. Selv om samlingene er vanskelig tilgjengelig for menigmann er det et viktig stykke arbeid som er gjort for ettertiden. Bjørnøya ligger mellom fastlandet og Spitsbergen. Opp mot tusen personer har besøkt øya i sommersesongen. Det er både turister som passerer på vei til Svalbard og andre.

Bjørnøya har også en svært viktig rolle i beredskapssammenheng for skip som passerer, og fiskeflåten. Å ha et sted å lande hvis det oppstår problemer er svært viktig. Diskusjonen om å automatisere de meteorologiske målingene og fjerne deler av bemanningen både på Bjørnøya og Hopen har pågått i lang tid. Klima- og miljødepartementet har nå heldigvis konkludert med at det er behov for bemanning begge steder selv om de vurderer å ha færre folk på Bjørnøya enn de har hatt de siste årene. Menneskelig tilstedeværelse er helt avgjørende når det skjer uventede hendelser og ulykker i farvannene rundt. Det er langt til fastlandet og det kan ta lang tid før hjelpen kommer frem, spesielt hvis været er dårlig. Da er det avgjørende å ha basene både på Hopen og Bjørnøya som trygge havner der man kan komme på land og få nødvendig assistanse og hjelp.

Sysselmann Kjerstin Askholt har talt varmt for å beholde bemanning på stasjonene hver gang problemstillingen med nedbemanning har kommet på bordet. Nå ser det ut som at departementet har tatt dette til etterretning og ser verdien av å fortsette med å ha bemannede stasjoner til hjelp i søk- og redningstjeneste. De værmessige forholdene kan være svært tøffe, spesielt i mørketiden, og det å komme på land til en oppvarmet base kan være helt avgjørende.

Vi gratulerer Bjørnøya med den historiske samlingen, og takker Svalbard Museum for den omfattende jobben som er gjort for å få dette til.

Powered by Labrador CMS