Ukens leder:

Vi er avhengig av turistene

Denne uken åpnet Svalbard opp igjen for turistene. Litt etter litt ser vi mer liv i gatene og mer folk på kafeer og utesteder.

Kontrasten mellom juni i fjor og juni i år er stor.Dette bildet ble tatt 23. juni den dagen MSC «Preziosa» lå til kai sammen med fire mindre cruiseskip.
Kontrasten mellom juni i fjor og juni i år er stor.Dette bildet ble tatt 23. juni den dagen MSC «Preziosa» lå til kai sammen med fire mindre cruiseskip.
Publisert

Mange bedrifter og arbeidsplasser har blitt rammet av koronakrisen, kanskje flere enn vi i utgangspunktet trodde da Norge stengte ned.

Matbutikken har færre kunder og måtte permittere, færre flypassasjerer har også ført til store inntektstap for Avinor og permitteringer for handlingsselskapet Widerøe. Omtrent all trafikk til havna er stoppet opp med følgelig tap av inntekter. I tillegg er det selvfølgelig alle reiselivsbedriftene som er direkte knyttet til turistvirksomheten. Listen er lang.

Hittil har to butikker i byen, som har vært avhengig av turistene som kunder, gått konkurs.

Om det følger flere etter er for tidlig å si, men konsekvensene av krisen lokalt vil merke oss i mange år framover. Det er i alle fall helt sikkert.

Svalbardposten har de siste årene skrevet mye om den økende turismen og hvordan den påvirker både folk og natur. Mange har også ytret seg negativt i sosiale medier om turistene som invaderer den lille byen vår. Nå har vi fått merke hvor tomt det faktisk kan være uten turister og aktiviteter – i sterk kontrast til fjoråret.

Det er selvfølgelig viktig at man ikke driver rovdrift på ressursene og de lokale tilbudene, slik at befolkningen opplever en overbelastning som vi har sett tydelige tegn på. Kanskje vil vi ikke oppleve de store cruiseskipene med 4-5.000 passasjerer legge til kai igjen. Og kanskje er det heller ikke ønskelig.

I andre enden av en krise kan det også komme noe positivt. Dette er tiden for å stikke en finger i jorda, tenke seg godt om og kanskje endre kurs for hva slags turisme Svalbard skal ha. Krisen kan bli et vendepunkt. Vi har hørt mye om bærekraft og miljøvennlig turisme, men hvordan skal vi få det til? Vi vet nå at byen har blitt veldig avhengig av inntekter fra turismen. Det har også blitt snakket mye om at det er viktig å satse på kvalitet og øke antall dager hver turist er her av næringen selv. Det vil gi mindre belastning på miljøet.

De siste måneders opplevelser med pandemi har forhåpentlig gjort oss mer bevisste rundt utbredt reiseaktivitet. Vi kan redusere antall jobbreiser og ha flere møter digitalt. Vi kan også redusere antall korte helgeturer i Europa. Det vil redusere faren for smittespredning og spare miljøet.

Svalbard har absolutt et stort potensiale til å tilby den ene spektakulære ferieturen i året med helt unike opplevelser. Utfordringen blir å få de til å bli mer enn bare noen dager og at de legger igjen nok penger per person. Da er det ikke lenger kvantitet, men kvalitet som blir viktig. Vi skal være glade for de turistene som velger å legge ferieturen hit denne sommeren. Det er viktig for å opprettholde arbeidsplasser og få hjulene i gang igjen.

Powered by Labrador CMS