Ukens leder:

– Vi forventer at politikerne holder sine lovnader

Flertallskameratene Arbeiderpartiet, Høyre og Frp satte seg som mål at de blant annet skulle styrke norskopplæringen innen hundre dager da de inngikk sitt politiske samarbeid. Så langt har lite skjedd.

Det at en så stor del av innbyggerne ikke snakker norsk er til dels hemmende for integreringen i samfunnet og deltagelse i det offentlige ordskiftet.
Publisert

I Polfarererklæringen står det: «Styrke norskopplæringen gjennom offentlig-privat samarbeid.»

Det blir færre og færre nordmenn i byen og andelen innbyggere som ikke snakker norsk er også økende. Rundt 65 prosent av byens fastboende er norske. På byens utesteder er det ikke uvanlig at bestillingen må foretas på engelsk. I et multikulturelt samfunn med innbyggere fra mer enn 50 nasjoner er det kanskje heller ikke så rart, men de lokale politikerne har altså vedtatt at de ønsker å styrke norskopplæringen.

Det at en så stor del av innbyggerne ikke snakker norsk er også til dels hemmende for integreringen i samfunnet og deltagelse i det offentlige ordskiftet. Språk er et veldig viktig verktøy for samfunnsengasjement og integrering.

Det er av stor betydning å kunne språket der man bor og virker, det påvirker både bolyst og livskvalitet.

Longyearbyen lokalstyre (LL) har opp gjennom årene hatt ulike tilbud om norskopplæring. De siste årene har de ikke hatt tilbud om dette i offentlig regi. Ansvaret er lagt over på arbeidsgivere og innbyggerne selv.

I 2007 fikk LL hedersbetegnelsen «Internasjonalt lokalsamfunn» for sin satsing på inkluderende tiltak for utenlandske innbyggere, norskundervisning for fremmedspråklige og et internasjonalt universitetsmiljø. Det var Kronprinsessse Mette-Marit som overrekte prisen den gangen. Hva har skjedd siden det?

LL har riktignok gitt tilbud til Norsk Folkehjelp om å få låne lokaler til språkkafé, men det skulle bare mangle. Nå må politikerne komme på banen og åpne pengesekken slik at de kan gi et anstendig tilbud om norskopplæring til de som ønsker det. De aller fleste som kommer hit for å jobbe innen reiseliv eller servicenæringene har ikke fete, statlige lønninger eller andre fordeler som gir dem mulighet til å betale dyrt for norskopplæring i privat regi.

Vi liker å kalle oss en åpen og inkluderende by, men språkferdigheter fører lett til at mange blir stående utenfor. Det er ikke bra for samholdet og fører heller ikke til stabilitet. De som behersker språket får en lettere hverdag, og sjansen for at de da blir lenger er større.

Vi forventer at politikerne styrker norskopplæringen slik de lovte. I begynnelsen av februar hadde det gått 100 dager uten at det er planer om noe konkret så langt.

Powered by Labrador CMS