Viktig jobb

Uten ferdskriveren kan arbeidet med å finne årsaken til ulykken bli mer krevende.

Publisert

Det er forbundet med stor risiko å ferdes på Svalbard, enten det er på land, til havs eller i luften. Den arktiske naturen, klimaet og været er svært uforutsigbart og kan by på store utfordringer. Fra 1918 og fram til i dag er det listet opp 11 fly- og helikopterulykker i Kari Holm sin oversikt over ulykker i boken «Longyearbyen - Svalbard, Historisk Veiviser».To ganger tidligere har et russisk helikopter av typen MI-8 forulykket her. I 1991 var det en helikopterulykke i Pyramiden, der to omkom og en overlevde. I 2008 krasjet et helikopter av samme type i hangarbygget på Kapp Heer under landing. Tre av de seks om bord omkom. Torsdag 26. oktober skjedde det igjen. Et helikopter av typen MI-8 styrtet i havet 2,2 kilometer nordøst for Heerodden på vei inn til helikopterbasen Kapp Heer. Det var åtte personer om bord. En besetning på fem og tre forskere. Alle er antatt omkommet, en er så langt funnet.

Det tok fem år før havarikommisjonen hadde klar rapporten etter ulykken i 2008. Den konkluderte med at helikopter-selskapet som fløy på oppdrag for Trust Arktikugol hadde et forbedringspotensiale for besetningssamarbeid og standardisering av prosedyrer ved landing i løs snø. I tillegg viste de til at sikkerheten kunne økt vesentlig ved bruk av setebelter. Havarikommisjonen har siden de kom på plass på Svalbard, jobbet med innsamling av data og etterforskning sammen med tre personer fra den russiske havarikommisjonen. Taleregistratoren er funnet, ferdsskriveren har Havarikommisjonen gitt opp å finne. Både ferdsskriver og taleregistrator inneholder viktig informasjon som kan hjelpe med å få brikkene på plass. Uten ferdskriveren kan arbeidet bli mer krevende. Sammen med undersøkelser av helikoptervraket og øvrig etterforsking kan taleregistratoren forhåpentlig gi Havarikommisjonen svar på hva som førte til denne tragedien. Som en del av dette arbeidet kan det også bli stilt spørsmål ved om selskapet Convers Avia Airline transport av de tre omkomne forskerne var et brudd med flytillatelsen som er gitt, uten at det nødvendigvis kan knyttes til ulykkesårsaken.

Vi må regne med at det igjen vil ta lang tid før Havarikommisjonens arbeid er avsluttet og det foreligger en endelig rapport. Men viktigere enn tiden det tar, er at denne jobben blir gjort grundig, og at det blir satt av alle nødvendige ressurser på å finne svaret.Åtte mennesker har mistet livet. Tilbake sitter pårørende som trenger svar. Svarene er også viktige for å forbedre flysikker-heten.

Powered by Labrador CMS