Viktig milepæl for samarbeid

Forskere og næringsliv har hatt flere interessante samarbeidsprosjekter de siste årene. Nå er arbeidet i ferd med å bære flere frukter.

Dagens leder fra redaktør Hilde Røsvik.
Dagens leder fra redaktør Hilde Røsvik.
Publisert

Universitetssenteret på Svalbard (Unis) har samarbeidet med Telenor om å utvikle et system for snø-overvåking. Nylig ble dette solgt til den aller første kunden, Nordkapp kommune. Flere kommuner kan komme etter.

Systemet som er solgt har vært i drift siden 2016/2017 og gir grunnlagsdata som brukes i varsling av snømengde. Informasjonen kan brukes på flere felt, både i forbindelse med skredfare og for å forberede for eksempel veibrøyting av fjelloverganger der man ikke er fysisk tilstede hele tiden. Systemet vil gi grunnlag for bedre forutsigbarhet og planlegging, og gi muligheter for å kunne spare både tid og penger. Målestasjonene er i tillegg satt sammen av standardkomponenter som gir god nok kvalitet til lav pris og lav energibruk.

Klimaendringene fører til endringer som man ikke alltid kan forutse. Da blir det viktigere og viktigere med overvåking av værforholdene i sanntid.

Etter dødsskredet 2015 og et nytt snøskred inn mot bebygd område i Longyearbyen i februar 2017 har det blitt viktigere og viktigere med overvåking som kan gi innbyggerne trygghet.

Dette er en viktig milepæl som viser at det å satse på forskning har vært fremtidsrettet og at nye systemer som utvikles i ekstreme værforhold og i det barske arktiske klimaet også kan brukes mange andre steder. Sentrale myndigheter har også utpekt forskning som et satsingssområde her. Det utstyret som tåler å stå en vinter på Svalbard har gode forutsetninger for å klare vinterstormene også andre steder, ikke bare på fastlandsnorge. Man kan også se for seg at dette kan bli en eksportvare ut av landet. Dette åpner i alle fall opp for flere spennende muligheter.

Telenor har tatt store deler av kostnadene til utviklingen av systemet. De mener grunn-konseptet kan utvikles til å innbefatte en rekke naturfarer som kan gi ytterligere kommersielle muligheter. Så langt vil dette kunne skape noen lokale arbeidsplasser, men skal det oppskaleres vil det trolig skje et annet sted, mener den lokale telenorsjefen.

Det er uansett spennende med et slikt samarbeid som både er nyttig og viktig i forbindelse med å sikre byens befolkning for å varsle om skredfare inn mot bebyggelsen, samt at det kan gi arbeidsplasser og på litt lenger sikt inntekter for de som har investert i utviklingen av systemet.

Dette gir også lyst og vilje til andre investorer eller aktører til å satse på utvikling av samarbeid i arktiske strøk.

Powered by Labrador CMS