Viktig møteplass for hele byen

Kirken har og har hatt en helt spesiell plass i Longyearbysamfunnet. Den er samlingsplass på tvers av generasjoner, tro og nasjoner.

Svalbard kirke er under ombygging og julegudstjenestene må flyttes.
Svalbard kirke er under ombygging og julegudstjenestene må flyttes.
Publisert

Den har inntil oppussingen startet vært en døgnåpen kirke der alle er velkommen uten at det forventes at man bidrar på noen måte, hverken med tjenester eller penger. Mange i byen bor langt unna familie og kanskje også uten et nært nettverk, i alle fall den første tiden. I kirken man kan søke stillhet, trøst og dele sorg og glede. Under større ulykker har kirken en viktig rolle. Etter isbjørndrapet i høst ble det tent lys og holdt en samling der. Svalbard kirke har en helt spesiell funksjon utover det å være en kirke på fastlandet. Det gjenspeiler seg også i svalbardbudsjettet som nylig ble lagt frem. Der står det:

«Kirken på Svalbard står i en særstilling, ikke minst på grunn av den rollen den spiller i den offentlige beredskapen. Dette er noe av bakgrunnen for at bevilgningen blir videreført som en særskilt bevilgning over svalbardbudsjettet og ikke inngår i rammetilskuddet fra Barne- og familiedepartementet til Den norske kirken.»

På grunn av forsinkelser i oppussingsarbeidet må julen feires på Huset. Det er heller ikke første gang det skjer. Gudstjenester er også avholdt i Galleri Svalbard og andre lokaliteter i påvente av oppussingen.

Vi skulle gjerne hatt en nyoppusset kirke å feire jul i, men denne vinteren er det mye som er annerledes og smittevernregler påvirker i tillegg all aktivitet og samlinger. Vi kan ikke gjøre annet enn å gjøre det beste ut av situasjonen og tilpasse oss. Kirken blir stående på stylter som Taubanesentralen gjennom mørketiden. Først i februar regner Statsbygg med at alt skal være klart. Da skal kirken være på trygg grunn og rustet for mange, mange år framover samt være den viktige samlingsplassen den er. Det ser vi alle frem til.

Powered by Labrador CMS