Viktig vedtak

I dag skal lokalstyret bli enige om en felles uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som skal si noe om Store Norskes fremtidige rolle i Longyearbyen. Det kan på mange måter bli et viktig veiskille og være med på å stake ut en ny kurs.

Publisert

Lokalstyret er bedt om å komme med sitt syn på Store Norskes retning og strategi når det gjelder gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og nye forretningsområder. Etter Venstreleder Oddmund Rønning sine uttalelser til Svalbardposten om at lokalstyreleder og leder av Administrasjonsutvalget (AU), Arild Olsen, hadde gått bak Venstres rygg og ikke tatt de med da de utformet uttalelsen valgte lokalstyrelederen å utsette det ekstraordinære møtet sist torsdag til i dag. Det var et klokt valg.

Engasjementet rundt denne saken har vært stor denne uken, både blant politikere og innbyggere. Sinne, fortvilelse, påstander om manglende forståelse for Store Norske sin rolle før og nå, og spekulasjoner om ulike motiv har versert. Det er ikke rart at en så viktig sak setter følelser i sving. Store Norske har utvilsomt betydd alt for oppbyggingen av Longyearbyen og samfunnet slik det er i dag. Veldig mange har hjertet godt plantet i selskapet og har vanskelig for å godta at det skal få redusert makt og myndighet. På mange måter reflekterer det sterke engasjementet Longyearbyen i en brytningstid.

De lokale politikerne sitter på mye kunnskap, har god kontakt med administrasjonen og de problemstillingene som til enhver tid dukker opp. De kjenner på kroppen hvordan ting fungerer og har den nødvendige erfaring. NFD har bedt om lokalstyrets råd og får forhåpentligvis klare svar når den endelige uttalelsen blir vedtatt i dagens lokalstyremøte. Selv forventer politikerne mest uenighet og diskusjon rundt en eventuell oppstart av kulldrift i Svea og Lunckefjell.

Uttalelsen som AU har lagt fram for lokalstyret er ellers klinkende klar på at Store Norske skal ut av boligutvikling, infrastruktur og nye forretningsområder. Det blir spennende å se om den er like klar og retningsgivende etter dagens vedtak. NFD kommer mest sannsynlig til å legge stor vekt på anbefalingene fra lokalstyret. Det er derfor viktig at beslutningene er godt forankret og at partiene så langt det er mulig klarer å enes om en felles uttalelse uten at det blir for vagt og lite konkret. Det er et stort ansvar som ligger på de lokale politikerne. Vi må forutsette at de bruker nok tid og krefter på denne viktige beslutningen som gjelder Longyearbyens fremtid.

Powered by Labrador CMS