Leder:

Villmark og turisme

Det er ikke all gråstein som skal bli til gull.

Publisert

Det blir større havn, flere hotellrom og antall flyruter øker. Det skal settes opp flere næringshytter i hittil lite besøkte områder. Den nye havnen skal bygges for å kunne ta i mot enda flere cruiseskip.

Reiselivet rigger seg for flere turister på alle områder og skal bli den nye motoren i lokalsamfunnet. Det blir flere helårlige arbeidsplasser og betydelig høyere inntekter for reiselivet de neste årene. Flere aktører og flere tilbud vil lokke enda flere turister hit. Longyearbyen og Visit Svalbard fikk merket for bærekraftig reisemål i 2016. Hva tenker sentrale politikere? Hva tenker lokale politikere? Hvordan skal Svalbards villmark og lille Longyearbyen bevare og ivareta bærekraft og hvor går tålegrensen?

Fangstmann Tommy Sandal er svært bekymret for utviklingen med flere og flere turister ute i terrenget. Han mener deler av Svalbard ikke lenger kan kalles villmark. Hvordan er det mulig å finne balansen mellom turistnæring og villmark? Og hvordan skal Svalbard være om fem, ti, femten år?

Svalbard har Svalbardmiljøloven som regulerer, og rundt 65 prosent av landarealet er nasjonalparker. Likevel er det viktig å lytte til de som er skeptiske og gjerne ha en hånd på håndbremsen i iveren etter å tiltrekke seg flere turister. Det asiatiske turistmarkedet har et enormt potensiale. Etter som de får bedre økonomi, mer frihet og mer fritid kan de reise lenger. Arktis står allerede høyt på ønskelisten for mange.

Profitt, økonomi og flere helårlige arbeidsplasser må ikke hindre de som har hånden på rattet i å styre med fornuft og kløkt inn i fremtiden. AECO( Association of Arctic Expedition Cruise Operators) med sine retningslinjer og anbefalinger har en viktig rolle når det gjelder å skape gode holdninger hos de som kommer på besøk. Men de lever også av inntektene fra turistnæringen. Flere må melde seg på og være med på å styre utviklingen. Det nytter ikke å komme i etterkant og peke på det som gikk galt.

Det er ikke all gråstein som skal bli til gull. Noe må vi la være gråstein.

Kjør debatt!

Tiltak mot plast

Mandag denne uken besøkte den nye miljøvernministeren, Ola Elvestuen, Tromsø. Der fikk han presentert Norsk Polarinstitutt sin undersøkelse om plast i havisen og havområdene i nord. Plasten er en svært alvorlig trussel for dyrelivet både på land og i havet. I Tromsø vil ordføreren gjøre byen plastfri. På Svalbard har vi årlige ryddetokter langs strenden , men vi kan sikkert gjøre mer.

Det er nødvendig med global, nasjonal og lokal innsats mot plastutfordingene før det er for sent. Alle må ta ansvar og gjøre sitt.

Powered by Labrador CMS