– Støtter ikke meningsløse forslag

«Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når Høyre så til de grader demonstrerer sin egen uvitenhet rundt lokalstyrets planprosesser.»

Øyvind Snibsøer leder Svalbard Arbeiderparti.
Publisert

Svalbard Høyre annonserer stolt på sin Facebookprofil at de fikk gjennom følgende tilleggsforslag når Teknisk Utvalg be­handlet oppstart av delplanarbeid for Nedre Skjæringa, mot Arbeiderpartiets stemmer:
«Planen skal legge til rette for offentlige såvel som private utbyggere».

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når Høyre så til de grader demonstrerer sin egen uvitenhet rundt lokalstyrets planprosesser.
La det for det første være klinkende klart at Arbeiderpartiet støtter privat boligbygging.  Retten til å bygge og eie sin egen bolig har alltid vært sentral i Arbeiderpartiets boligpolitikk.

Problemet er bare det at en delplan kan ikke, og skal ikke, si noe om hvem som skal gis rett til å bygge ut et område.

Hensikten med delpanen er å definere formål (bolig, industri, forretninger og så videre), utnyttelsesgrad, byggehøyde, miljøkonsekvenser, avkjøringer, infrastruktur osv.

Når delplanen er endelig vedtatt så er det opp til grunneier å søke om fradeling av tomter. Det er også grunneiers rett å bestemmehvem som skal få lov til å bygge hva på de forskjellige tomtene.

Høyre vendte også det døve øret til når representanter fra administrasjonen forsøkte å forklare sammenhengen. Siden delplanen for Nedre Skjæringa altså ikke skal si noe som helst hverken om tomtestørrelser eller hvem som skal bygge ut området, så fremstår Høyres tilleggsforslag som fullstendig meningsløst.  Arbeiderpartiet støtter ikke meningsløse forslag, og gikk derfor imot.

Powered by Labrador CMS