Turistsatsingen i Barentsburg en trussel mot Longyearbyen?

NRK kom mandag denne uka med et oppslag som antydet dette. «Russerne skjerper kampen om Svalbard-turistene» var headingen.

Barentsburg: Turister på tur i Barentsburg sist vinter.
Barentsburg: Turister på tur i Barentsburg sist vinter.
Publisert

Senere etterfulgt av antydninger om at norsk tilstedeværelse kan bli truet som følge av Trust Arcticugol sin forsterkede satsing på reiseliv. En snurrig vinkling fra statskanalen, med basis i gammelt nytt og uten rot i virkeligheten.

La meg slå det fast med en gang: den russiske oppgraderingen av turisttilbudet i Barentsburg og Pyramiden er et gode for det samlede reiselivet på Svalbard. Lokal samhandling mellom russiske og i all hovedsak norske reiselivsinteresser har gjennom mange år vært god og til gjensidig nytte. Gjester kommer for å oppleve en helhet på Svalbard, og der er Russlands historie på øygruppen noe av det aller mest spennende man kan få ta del i. Dette har bedriftene i Longyearbyen alltid forstått, ergo har turistene beveget seg mellom bosetningene gjennom hele året og sikret lokal verdiskapning. Slik har det vært – og slik kommer det til å fortsette. Bare bedre enn før.

For det faktum at det nå satses på en oppgradering av anlegg, attraksjoner, opplevelser, spisesteder og guider hos våre naboer er utelukkende positivt. Dette har dessuten i lang tid vært kjent for og ønsket velkommen av det lokale reiselivet. Kvalitetshevningen styrker totaliteten og gir også turistbedriftene i Longyearbyen større spillerom. En høyere kvalitet over hele fjøla er det vi sammen etterstreber, på alle sider av turist-bordet. Greit nok at den interne konkurransen mellom bedriftene skjerpes, men det vil ikke være sånn at den ene bosetningen utkonkurrerer den andre, slik NRK antyder. Tvert imot heves attraktiviteten, spennvidden i opplevelser økes og kaken kan gjøres større og mer innbringende for alle parter.

Reiselivsbedriftene i Longyearbyen har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med Trust Arcticugol rundt tilbudene de har i Barentsburg og Pyramiden.

Jeg er overbevist om at dette vil forsterkes og forbedres i årene som kommer, der gjensidig tillit og felles interesser vil drive en helhetlig utvikling videre. Den observante leser vet for øvrig at Trust Arcticugol, gjennom sitt turistbrand «Arctic Travel Company Grumant», også er medlem i Svalbard Reiselivsråd. Den russiske satsningen går med andre ord hånd i hånd med den norske i Longyearbyen, med bærekraftprinsippene som felles plattform. Sammen sikrer vi at reiselivet som helhet styrkes og at enda flere helårige arbeidsplasser i bosetningene utvikles.

Powered by Labrador CMS