Et seriøst arbeidsliv på Svalbard

Regjeringen har foreslått en midlertidig tilskuddsordning for reiseliv for Svalbard på 25 millioner kroner.

Svein Jonny Albrigtsen bærer parolen. Heidi Brun til venstre foran.
Svein Jonny Albrigtsen bærer parolen. Heidi Brun til venstre foran.
Publisert

Ordningen skal rettes mot de aktørene som opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår, underbygge de svalbardpolitiske målene og bidra til norske helårlige arbeidsplasser.

LO Svalbard har nå i mange år arbeidet for at Allmenngjøringsloven skal bli gjort gjeldende for Svalbard. Da vil flere være sikret en minstelønn selv om de ikke har tariffavtale. Slik som det er i dag, kan mange arbeidsgivere betale hva de vil i lønn til sine ansatte uavhengig av statsborgerskap. Det er rett og slett sosial dumping.

Forslaget om å gjøre Allmenngjøringsloven gjeldende for Svalbard ligger nå til behandling hos Arbeids- og sosialdepartementet etter innspill fra LO. Vi håper at saken går vår vei slik at vi i større grad får sikret er seriøst arbeidsliv på Svalbard, både for reiseliv og andre næringer.

Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard
Heidi Brun, LO Troms og Finnmark

Powered by Labrador CMS